Samenstelling college

Ga direct naar het eind van de content.

Arnoud Rodenburg

Rodenburg
contactgegevens en taken Arnoud Rodenburg
FunctieBurgemeester
AdresKluishof 5
3155 GG  Maasland
Telefoonnummer(015) 380 41 09 (kantoor)
E-mail adresburgemeester@middendelfland.nl
Taken

Portefeuille: Openbare Orde en Veiligheid
Algemene coördinatie van bestuur, Coördinatie bestuurlijke samenwerking, Externe betrekkingen, Voorzitter van de gemeenteraad, Representatie van de gemeente, Burgerzin en identiteit (o.a. Cittaslow), Politie, Brandweer, Openbare orde en veiligheid, Integrale handhaving, Personeel en organisatie, ICT, Interactie, communicatie en voorlichting, Juridische zaken, Huisvesting gemeentelijke organisatie, Dualisering en relatie gemeenteraad, Borging gemeentelijke visietrajecten.

Openbare betrekkingen: Lid dagelijks bestuur (penningmeester) veiligheidsregio Haaglanden; Lid regionaal college politie Haaglanden; Lid stuurgroep meldkamer Haaglanden; Lid stuurgroep (tunnel)veiligheid A4; Lid VNG-commissie Europa en Internationaal; Bestuurslid (namens VNG) in Stichting Europa Decentraal; Lid Cittaslow International Coordinating Committee; Vice-president Cittaslow International en coördinator Cittaslow Nederland; Ambassadeur NL voor EU Covenant of Mayors, Portefeuillehouder Veiligheid Recreatieschap Midden-Delfland; Lid van raad commissarissen Westland Infra; Lid comité aanbeveling Benefiet golftoernooi Rode Kruis; Lid comité aanbeveling Kerkconcerten 't Woudt; Beschermheer Harmonie St. Caecilia; Bestuurslid van Vereniging Randstad Waterbaan/ Regio Water (VRW).

Spreekuur burgemeester:
Elke maandag van 16.00 uur tot 17.00 uur, aanmelden bij het secretariaat, telefoon (015) 380 41 20.

Hans Horlings

Horlings
contactgegevens en taken Hans Horlings
FunctieWethouder
AdresVan Beuningenplantsoen 3
2253 WX  Voorschoten
Telefoonnummer(015) 380 41 04 (kantoor)
E-mail adreshhorlings@middendelfland.nl
Taken

1e locoburgemeester
Portefeuille: Ruimtelijke ordening, Grondbeleid en exploitatie (financiële aspecten zijn ondergebracht bij de portefeuillehouder financiën), Bouw- en woningtoezicht, Aan- en verkoop van onroerende goederen, Saneren verspreid liggende glastuinbouw, Bouw- en ontwikkelingsprojecten, Bedrijvenschap Harnaschpolder, Midden-Delflandbeleid, gebiedsvisie, groenfonds, Agrarische zaken, Landschapsontwikkeling, Rijksinfra projecten, Stadsgewest Haaglanden.

Openbare betrekkingen: Lid van het algemeen en dagelijks bestuur van het Stadsgewest Haaglanden, Voorzitter van het algemeen en dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Haaglanden, - Lid (in 2013 voorzitter) van het algemeen en dagelijks bestuur van het Bedrijvenschap HarnaschPolder, Voorzitter van het bestuur van het Groenfonds Midden-Delfland, Voorzitter van het bestuur van de Stichting Scouting Voorschoten, Lid van het bestuur van de Stichting Duurzaam Basis Initiatief.

Spreekuur :
Elke vrijdag van 9.30 tot 10.30 uur of anders op afspraak, aanmelden via het secretariaat, telefoon (015) 3804114

Politieke partijCDA

Jan-Paul van Staalduinen

van Staalduinen
contactgegevens en taken Jan-Paul van Staalduinen
FunctieWethouder
AdresVoordijkshoorn 112
2635 JV  Den Hoorn
Telefoonnummer(015) 380 41 03 (kantoor)
E-mail adresjpvanstaalduinen@middendelfland.nl
Taken

2e locoburgemeester
Portefeuille: Financiën (incl. de financiële aspecten van grondexploitaties) , Openbare werken en Wijkbeheer, Groenbeheer, Milieu, Water,Huisvuilinzameling (Avalex), Riolering, Westland Energie, Waterbedrijf, HHD, Economische zaken, Deregulering, Verkeer en vervoer.

Openbare betrekkingen: Trainer Haya van Somerenstichting; Lid stuurgroep Haya van Somerenstichting

Politieke partijVVD

Tineke van Nimwegen

van Nimwegen
contactgegevens en taken Tineke van Nimwegen
FunctieWethouder
AdresBoumare 88
3155 PB  Maasland
Telefoonnummer(015) 380 41 05 (kantoor)
E-mail adrestvannimwegen@middendelfland.nl
Taken

3e locoburgemeester
Portefeuille: Sociale ontwikkeling, Cultuur, Toerisme en Onderwijs
WMO, Onderwijs Cultuur en kunst, Volkshuisvesting, Welzijn, Coördinatie van ontwikkeling en uitvoering van "Vitale Dorpen met toekomst", Jeugd- en jongerenbeleid, Seniorenbeleid, Emancipatie, Participatie, Sociale zaken, Volksgezondheid, Gehandicaptenbeleid, Woonruimteverdeling, Sport en accommodaties, Monumentenzorg, Recreatie en toerisme (incl. Recreatieschap).

Openbare betrekkingen: Voorzitter van de stichting ‘Haags Licht'.

Politieke partijPvdA

Peter Veenman

Veenman
contactgegevens en taken Peter Veenman
FunctieGemeentesecretaris/algemeen directeur
AdresVleugelvaren 24
2661 PP  Bergschenhoek
Telefoonnummer(015) 380 41 01 (kantoor)
E-mail adrespveenman@middendelfland.nl

Direct naar