Vreemdelingenpaspoort

Ga direct naar het eind van de content.
U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Een vreemdelingenpaspoort is een paspoort voor personen die in Nederland wonen, maar niet de Nederlandse nationaliteit hebben. U kunt ermee naar landen buiten Nederland reizen. Het is ook een geldig legitimatiebewijs in Nederland.

Bij de gemeente kunt u het vreemdelingenpaspoort aanvragen. Een vreemdelingenpaspoort is maximaal 5 jaar geldig. Dit hangt af van de geldigheidsduur van uw verblijfsvergunning.

Bent u erkend als vluchteling? Dan kunt u een vluchtelingenpaspoort aanvragen.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

U krijgt een vreemdelingenpaspoort als u voldoet aan de volgende eisen:

 • U kunt aantonen dat u staatloos bent (u hebt dan geen nationaliteit) of dat uw eigen land u geen paspoort kan of wil verstrekken (bijvoorbeeld omdat uw ambassade dit weigert).
 • U staat ingeschreven bij de gemeente.
 • U bent niet geregistreerd als vluchteling. Is dat wel het geval, dan komt u in aanmerking voor een vluchtelingenpaspoort.

Kinderen

Kinderen van elke leeftijd kunnen een eigen vreemdelingenpaspoort hebben.

Vingerafdrukken

In uw paspoort worden uw vingerafdrukken opgenomen. Dit gebeurt niet bij kinderen jonger dan 12 jaar. Is het niet mogelijk om vingerafdrukken van u te nemen door een lichamelijke of geestelijke aandoening? Bij een tijdelijke aandoening kunt u een paspoort aanvragen dat 1 jaar geldig is of wachten tot de aandoening is genezen. Hebt u een permanente aandoening, dan kunt u een paspoort aanvragen dat 5 jaar geldig is.

Let op! Verfresten en ander vuil op uw vingers kunnen problemen geven bij het opnemen van vingerafdrukken. Zorg daarom voor schone vingers.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

 • U vraagt een vreemdelingenpaspoort persoonlijk aan bij de gemeente.
 • Uw aanvraag wordt doorgestuurd naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) waar wordt gecontroleerd of uw gegevens juist zijn.
 • Daarna beslist het ministerie van Buitenlandse Zaken of u een vreemdelingenpaspoort krijgt.

Kinderen

Vraagt u een vreemdelingenpaspoort aan voor uw kind, dan geldt bovendien het volgende:

 • Uw kind moet bij de aanvraag en het afhalen aanwezig zijn.
 • U moet een identiteitsbewijs van de andere ouder én een schriftelijke toestemming van de andere ouder meenemen.

Mijn vreemdelingenpaspoort is kwijt of gestolen

Bent u uw vreemdelingenpaspoort kwijtgeraakt of is het gestolen? Lees dan eerst verder op de pagina Paspoort, rijbewijs of identiteitskaart, verlies of diefstal.

Bent u uw paspoort in het buitenland kwijtgeraakt? Doe meteen aangifte bij de plaatselijke politie. Daarna kunt u bij de Nederlandse ambassade of het consulaat een nieuw (tijdelijk) paspoort aanvragen, waarmee u naar Nederland kunt reizen. In Nederland doet u ook aangifte bij de Nederlandse politie.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

 • Alle reisdocumenten die u bezit.
 • Een goed gelijkende kleurenpasfoto die voldoet aan de pasfoto-eisen. Een goede fotograaf kent deze eisen.
 • Bewijsstukken waaruit blijkt dat uw eigen land geen paspoort kan of wil verstrekken (bijvoorbeeld een weigeringsbrief van uw ambassade).
 • Uw geldige verblijfsvergunning.
 • Uw oude vreemdelingenpaspoort.
 • Kinderen jonger dan 18 jaar hebben schriftelijke toestemming nodig van beide ouders of voogd. U kunt hiervoor dit formulier gebruiken. De echtheid van de handtekeningen moet worden aangetoond met de geldige identiteitsbewijzen van de ouders of voogd.
 • Vraagt u een vreemdelingenpaspoort aan omdat u een eerder uitgereikt Nederlands paspoort kwijt bent? Neem dan een proces-verbaal van de Nederlandse politie mee.
 • Contant geld of een pinpas om het vreemdelingenpaspoort te betalen.
U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

 • Vreemdelingenpaspoort: € 51,05

 

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

Het duurt 2 tot 4 maanden voordat uw vreemdelingenpaspoort klaar is.

U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

 

Afspraak maken

Heeft u geen zin in wachttijden wanneer u uw vreemdelingenpaspoort komt aanvragen? Maak dan via de website of telefonisch een afspraak.

Pasfotoautomaat

In de hal van het Klant Contact Centrum staat een fotoautomaat waar u pasfoto's kunt laten maken. U betaalt € 5,- voor vijf pasfoto's. Voor kinderen jonger dan 4 jaar raden wij aan om pasfoto's door een fotograaf te laten maken.

Vervallen kinderbijschrijving

Op 26 juni 2012 is de geldigheid van kinderbijschrijvingen in het paspoort vervallen. Vanaf die dag moeten kinderen een eigen reisdocument hebben om naar het buitenland en weer terug naar Nederland te kunnen reizen. Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl.
Het vervallen van de kinderbijschrijving heeft geen gevolgen voor de geldigheid van uw paspoort.

Visum

Reist u naar het buitenland, dan hebt u voor sommige landen ook een visum nodig. Informeer hiernaar bij een reisbureau of de ambassade of het consulaat van het land waar u naartoe wilt.