De gemeente verstuurt eind deze week de aanslagbiljetten gemeentelijke heffingen voor 2021.

Op het biljet staan de reguliere heffingen: de onroerendezaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing en/of rioolheffing. Ook de nieuwe WOZ-waarde van de woning of het bedrijfspand staat op het biljet.

Waarom betaalt u gemeentelijke heffingen?

Als inwoner of ondernemer van Midden-Delfland betaalt u jaarlijks gemeentelijke heffingen. Onder andere door uw bijdrage kan de gemeente zorgen voor haar voorzieningen. Dit zijn bijvoorbeeld het onderhoud van wegen, de scholen, sportvoorzieningen en de riolering, maar ook de zorg voor het groene landschap van Midden-Delfland. Bij het biljet is de ‘Begroting in één oogopslag’ gevoegd. Hierin staat van wie de gemeente nog meer geld krijgt en wat de gemeente met het geld doet. U kunt dit document onderstaand bekijken.

Woonlasten

De tarieven voor de OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing stijgen niet. Basis voor de OZB is de WOZ-waarde. Bij gelijkblijvende tarieven, stijgt of daalt de OZB daardoor mee met de marktontwikkeling.

Inkomsten uit afvalinzameling

Vanaf 2021 is er een uitsplitsing van de inkomsten uit afvalinzameling opgenomen in de ‘Begroting in één oogopslag’. Het gaat hierbij om de inzameling van glas, papier/karton en PMD. Een totaaloverzicht van de uitgaven en inkomsten uit afvalinzameling kunt u onderstaand bekijken.

Hoe controleer ik de WOZ-waarde van mijn woning?

De gemeente berekent de WOZ-waarde van een woning aan de hand van verkoopcijfers van min of meer vergelijkbare woningen. Voor dit jaar (2021) gaat het om woningen die rond 1 januari 2020 verkocht zijn. Of de waarde van uw woning juist is, kunt u nagaan aan de hand van het taxatieverslag. Op het taxatieverslag staat de waarde van uw woning en informatie over de inhoud, type en bouwjaar en de grootte van de kavel. Ook de marktgegevens van drie verkochte woningen staan op het verslag. U kunt het taxatieverslag rechtstreeks bekijken (en afdrukken) op de website www.mijnoverheid.nl. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Het verslag kunt u ook via e-mail belasting@middendelfland.nl of telefonisch via (015) 380 41 11 opvragen bij de gemeente.

WOZ-waardeloket

De WOZ-waarden voor woningen zijn openbaar. Dit betekent dat u de waarde van een of meerdere woningen in Nederland kunt opvragen. Ook voor Midden-Delfland is dit mogelijk. U doet dit via www.wozwaardeloket.nl.

Moeite met betalen?

Heeft u een inkomen rond bijstandsniveau? En kunt u de aanslagen niet of slechts met grote moeite betalen? Dan kunt u om kwijtschelding vragen. Kwijtschelding betekent dat u het aanslagbedrag niet of niet helemaal hoeft te betalen. Of u kwijtschelding krijgt, is afhankelijk van een aantal dingen. Deze verschillen per persoon. Op de pagina Kwijtschelding kunt u, door het invullen van een aantal vragen, kijken of u misschien kwijtschelding kunt krijgen. U kunt ook telefonisch informeren naar de mogelijkheden en/of het kwijtscheldingsformulier aanvragen.

Tijdelijk financiële problemen door Corona-maatregelen?

Dan kunt u om uitstel van betaling vragen. U doet dit door een e-mail naar de gemeente te sturen. In de e-mail vraagt u om uitstel van betaling. U stuurt uw e-mail naar belasting@middendelfland.nl. U kunt ook een korte brief schrijven. Stuurt u deze naar Gemeente Midden-Delfland, team belastingen, Postbus 1, 2636 ZG Schipluiden.

Heeft u vragen?

Voor meer informatie kunt u kijken op www.middendelfland.nl/belastingen. U kunt ook contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de gemeente. Zij zijn telefonisch bereikbaar via (015) 380 41 11. Vragen per e-mail stuurt u naar belasting@middendelfland.nl.