Mevrouw Van der Hoeven heeft zich in haar functie als directeur ruim 23 jaar ingezet voor de (kwetsbare) inwoners van Midden-Delfland. Naast haar reguliere welzijnstaken, heeft mevrouw Van der Hoeven oog voor wat er speelt in de Midden-Delflandse samenleving. Tijdens de coronapandemie bleef door inzet van mevrouw Van der Hoeven de welzijnsorganisatie bereikbaar voor hulp aan inwoners. Samen met de Voedselbank en de vrijwilligers van SWMD stond zij ten tijde van de pandemie de inwoners van Midden-Delfland bij.

Ook mede door haar inspanning is Stichting Welzijn Midden-Delfland een begrip geworden, zowel bij inwoners, woon-,en zorgpartners, huisartsen en andere maatschappelijke organisaties.

Mevrouw Van der Hoeven kent de samenleving als geen ander, werkt samen met ketenpartners, en heeft deelgenomen in verschillende overlegvormen met als doel inwoners zo goed mogelijk te ondersteunen op het gebied van welzijn en het welbevinden.

Afgelopen donderdag 8 juni hebben de portefeuillehouders van Wonen, Welzijn en Zorg tijdens de vergadering van Netwerkbijeenkomst Langer Zelfstandig (voorheen Stuurgroep Langer Zelfstandig) mevrouw Van der Hoeven bedankt voor haar enorme inzet voor de Midden-Delflandse inwoners.

De portefeuillehouders wensen haar, namens het gehele college van B&W, alle goeds toe in de nabije toekomst.