Organiseert u in 2023 een evenement? Meld dit evenement dan vóór 1 november 2022 aan bij de gemeente!

De gemeente Midden-Delfland stelt jaarlijks in november een planning (de zogenaamde evenementenkalender) vast met alle evenementen die in het volgende jaar plaatsvinden. Zo kan de beschikbare inzet van hulpdiensten, politie en gemeente in een vroegtijdig stadium worden afgestemd. Daarnaast wordt duidelijk welke risico’s een evenement oplevert en kunnen passende maatregelen worden genomen om de veiligheid te borgen. Geef daarom vóór 1 november 2022 de (beoogde) data van uw evenement in 2022 door middels het aanmeldformulier evenement 2023, dan zorgen wij ervoor dat uw evenement op de evenementenkalender wordt geplaatst.

Evenement

Voorbeelden van evenementen zijn: op- of intocht, muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg, straatfeest, buurtbarbecue, (grote) muziekfestivals met een dj of liveoptredens, sportevenementen, komedie evenementen, voedselfestivals, evenementen op of aan het water.

Twijfelt u of uw evenement aangemeld moet worden? Neem dan contact op met het team Openbare Orde & Veiligheid via telefoon (015) 380 41 11 of via het e-mailadres apv@middendelfland.nl. De medewerkers van het team adviseren u graag.

Wat moet ik doorgeven bij de aanmelding van mijn evenement en hoe aan te leveren?

U kunt het aanmeldformulier evenement 2023 invullen en aanleveren via het e-mailadres apv@middendelfland.nl. Daarnaast kunt u de gegevens ook schriftelijk aanleveren. Gebruik hiervoor de volgende gegevens:

Gemeente Midden-Delfland
Team APV/Evenementen
Postbus 1
2636 ZG Schipluiden

U kunt het ingevulde formulier ook afgeven op het gemeentehuis in Schipluiden.

Te late aanmelding

Aanmeldingen die pas na 1 november 2022 bij de gemeente binnenkomen, kunnen niet meer op de evenementenkalender worden geplaatst. In dat geval bestaat het risico dat uw evenement niet op de gewenste datum, of eventueel zelfs helemaal niet kan plaatsvinden. Geef uw aanmelding daarom op tijd door!

Niet vergeten: evenementenvergunning aanvragen

Let op: vergeet niet om op tijd een evenementenvergunning aan te vragen voor uw evenement. Uiterlijk 12 weken voor aanvang van het evenement ontvangen wij graag uw complete aanvraag voor de evenementenvergunning. Alleen complete aanvragen kunnen wij in behandeling nemen.