De gemeente Midden-Delfland heeft Ben Kuipers per 1 maart benoemd tot nieuwe polderarchitect. Hij neemt het stokje over van Jandirk Hoekstra.

Kuipers is na zijn opleiding tot landschapsarchitect aan de Wageningen Universiteit en een aantal andere functies al meer dan 20 jaar actief als zelfstandig ondernemer en als adviseur voor gemeentelijke kwaliteit bij verschillende gemeenten. Als polderarchitect in Midden-Delfland zorgt hij ervoor dat de kwaliteiten van het gebied richtinggevend worden én blijven bij ruimtelijke planvorming en beleid.

Kuipers, die al meer dan 30 jaar in Delft woont en regelmatig wandelend of op de fiets het polderlandschap intrekt: “Als Polderarchitect zie ik het als een geweldige kans om met doelgerichte adviezen bij te kunnen dragen aan het realiseren van de ambities van Midden-Delfland als Bijzonder Provinciaal Landschap. Dat gaat wat mij betreft vooral om het creëren en behouden van een aantrekkelijk en vitaal polderlandschap met bewoners, boeren en andere ondernemers in en rondom Midden-Delfland. Daarbij zie ik als uitdaging voor de komende jaren om ook oog te houden op de opgaven waar het hele land voor staat. Ik denk bijvoorbeeld aan aanpassing aan het klimaat, vergroten van de biodiversiteit, produceren van schone energie en terugdringen van uitstoot van CO2 en stikstof. Dat vraagt om daadkracht en zorgvuldigheid.”

Ook de gemeente Midden-Delfland is blij met deze aanwinst: “Ben Kuipers beschikt over verbindend vermogen en veel ervaring met complexe landschappelijke opgaven. Daardoor is hij bij uitstek geschikt een rol te vervullen bij het behoud en beheer van het Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland.

In 2017 heeft de provincie Zuid-Holland het dynamische cultuurlandschap van Midden-Delfland aangewezen als Bijzonder Provinciaal Landschap. Dit is een erkenning van de ruimtelijke kwaliteiten die het gebied bezit en onderstreept het regionale belang van deze groene parel. Het aanstellen van een onafhankelijk adviseur in de vorm van een polderarchitect is daarbij een belangrijke voorwaarde en meerwaarde gebleken.

Polderarchitect Ben Kuipers