De Omgevingswet treedt in werking op 1 januari 2023. Dat heeft gevolgen voor als u een bouwplan of ander ruimtelijk plan wilt indienen dat afwijkt van het bestemmingsplan. Per 1 mei 2022 gaat de gemeente voor geheel nieuwe plannen het bestemmingsplan niet meer wijzigen. Wel kunt u een omgevingsvergunning aanvragen voor uw plan.

Een ontwerp bestemmingsplan moet vóór 1 januari 2023 ter inzage liggen. Alleen dan kan een bestemmingsplan nog behandeld worden. Voor geheel nieuwe plannen die na 1 mei 2022 aan de gemeente worden voorgelegd, is dat in alle redelijkheid niet haalbaar. Het risico dat de deadline niet wordt gehaald, is dan te groot.

Een goed alternatief voor de meeste gevallen is een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan. In andere gevallen zal uw plan onder de nieuwe Omgevingswet in procedure gaan. De gemeente neemt uw plan hoe dan ook altijd in behandeling.

Heeft u vragen over het bovenstaande? Neem voor meer informatie contact op met team Ruimtelijke ordening via het algemene telefoonnummer van de gemeente: 015 380 4111.