Vanmiddag presenteerden de politieke partijen CDA, VVD en D66 het coalitieakkoord op hoofdlijnen 2022-2026. Zij boden burgemeester Arnoud Rodenburg het coalitieakkoord aan.

Midden-Delfland heeft het!

In dit coalitieakkoord leest u hoe wij willen dat met elkaar gewerkt gaat worden aan het behouden en versterken van de mooie kwaliteiten van onze gemeente. Immers Midden-Delfland biedt veel en heeft een mooie schaalgrootte om de krachten van inwoners, ondernemers en organisaties bij elkaar te brengen en te benutten. Wij willen en kunnen dat niet alleen doen. Dit akkoord beschrijft hoe wij verwachten dat het college gaat samenwerken aan het realiseren van de maatschappelijke doelen. Bewust een omschrijving op hoofdlijnen omdat het doel leidend is en de weg ernaartoe in de komende vier jaar in de huidige economische en geopolitieke omstandigheden onvoorspelbaar is. Wij hebben een open houding naar alle partijen en staan open voor nieuwe ideeën.