Vanwege het coronavirus ziet de Tweede Kamerverkiezing er anders uit dan normaal. Op 7 november is de Tijdelijk wet verkiezingen covid-19 in werking getreden. Hierin zijn maatregelen opgenomen om het besmettingsrisico in het stemlokaal zo klein mogelijk te maken. Daarnaast is op 30 januari een wijziging op de Tijdelijke wet in werking getreden. Nieuw aan de wijziging zijn vervroegd stemmen en briefstemmen. Hieronder leest u meer over de veranderingen. Deze informatie wordt regelmatig aangepast.

Inrichting stemlokaal

Het stemlokaal wordt zo ingericht dat u 1,5 meter afstand van de stembureauleden en andere kiezers kunt houden. Volgt u bij het betreden van het stemlokaal de aanwijzingen van de stembureauleden op. Het stemlokaal is voorzien van duidelijke routing, er is desinfectiemiddel aanwezig en het potlood waarmee u uw stem uitbrengt wordt na gebruik gereinigd.

Uitbreiding aantal volmachten

Het aantal volmachtstemmen is verhoogd van twee naar drie. Dat betekent dat u – tegelijk met uw eigen stem – namens maximaal drie andere kiezers mag stemmen.

Gezondheidscheck

Voor de verkiezing ontvangt u een gezondheidscheck. Hierin staat een aantal vragen die u moet beantwoorden voordat u gaat stemmen. Beantwoordt u één of meer vragen met ‘ja’? Dan gaat u niet naar het stemlokaal, maar machtigt u een andere kiezer om voor u te stemmen.

Ook de stembureauleden doen op de dag van de verkiezing een gezondheidscheck voordat zij hun werkzaamheden in het stemlokaal beginnen. 

Briefstemmen voor kiezers van 70 jaar en ouder

De Wijziging op de tijdelijke wet regelt dat voor kiezers van 70 jaar en ouder het mogelijk wordt gemaakt om hun stem per brief uit te brengen.  Alle inwoners van 70 jaar en ouder ontvangen een briefstempakket. Op die manier stemmen deze kiezers maar hoeven zij niet naar een stemlokaal te gaan of een volmacht te verlenen. De briefstem kan via de post naar de gemeente gestuurd worden of afgegeven worden bij een afgiftepunt. Meer informatie over briefstemmen leest u binnenkort op deze website.

Eerder stemmen op maandag en dinsdag

Een ander voorstel uit de Wijziging op de tijdelijke wet is dat het mogelijk wordt gemaakt om vervroegd te stemmen in een stemlokaal. Op maandag en dinsdag voor de verkiezingen zijn een beperkt aantal stembureaus open. Deze extra mogelijkheid om te stemmen is met name gericht op kiezers uit risicogroepen.