Midden-Delfland is het eerste Bijzonder Provinciaal Landschap van Nederland. De gemeente heeft de opdracht het waardevolle agrarisch veenweidelandschap tussen de grote steden open en groen te houden. De drie dorpen Maasland, Schipluiden en Den Hoorn en buurtschappen zoals ’t Woudt zorgen voor vitaliteit, cultuur en contact. Het evenwicht tussen het wijde land en de levendigheid van de dorpen maken onze gemeente zo bijzonder. Bij zo’n waardevolle, mooie gemeente horen betrokken inwoners én een goed gemeentebestuur!

Woont u in Midden-Delfland en voelt u zich betrokken bij de dorpen, de buurtschappen en het mooie, groene gebied? Vindt u het tijd om uw ideeën te delen, uw visie te laten horen en misschien zelfs mee te beslissen? Dat kan! Kom in contact met de politiek van Midden-Delfland en doe mee aan de cursus Politiek Actief.

Praktische informatie

Data: maandag 6, woensdag 15 en maandag 20 september van 19.30 uur tot 21.30 uur

Plaats: gemeentehuis in Schipluiden

Aanmelden vóór 8 juli 2021 bij: griffie@middendelfland.nl

De cursus is een gezamenlijk initiatief van de fracties van de huidige gemeenteraad:

CDA, VVD, ChristenUnie, D’66, PvdA, Mijn Partij! en OGP. In de cursus leert u:

  • hoe besluitvorming in de gemeente in elkaar steekt;
  • welke taken en rollen de gemeenteraad heeft;
  • welke instrumenten de gemeenteraad kan inzetten;
  • hoe participatie werkt en hoe inwoners kunnen meebeslissen;
  • hoe een debat in de gemeenteraad verloopt.

U gaat in gesprek met commissieleden, raadsleden, wethouders en de burgemeester van Midden-Delfland. U ontmoet andere inwoners van Midden-Delfland met wie u toewerkt naar het sluitstuk van de cursus: een echt oefendebat in de raadszaal. Gaandeweg de cursus ontdekt u of u geïnteresseerd bent in een volgende stap: het commissie- of raadslidmaatschap in Midden-Delfland.

Commissieleden en raadsleden gezocht!

Op 16 maart 2022 kiezen alle Nederlanders in de dorpen en de steden een nieuwe gemeenteraad. Een kans voor u dus. Want Midden-Delfland zoekt naar nieuwe, enthousiaste commissie- en raadsleden.

Als lid van de raadscommissie bereidt u de besluitvorming van de gemeenteraad voor. U onderzoekt en bespreekt zaken die later in de gemeenteraad worden behandeld. De raadscommissie van Midden-Delfland vergadert eens per vier weken. In juli en augustus wordt er niet vergaderd.

Als u lid bent van de gemeenteraad, dan bent u lid van het hoogste bestuursorgaan in de gemeente.

U neemt alle beslissingen die voor de gemeente van belang zijn. Bovendien controleert u het college van burgemeester en wethouders. U bent een gekozen volksvertegenwoordiger. U vertegenwoordigt de belangen van onze inwoners. Om te weten wat er speelt, bent u dus steeds in gesprek met bewoners. Samen met 16 andere raadsleden beslist u over de toekomst van Midden-Delfland. Soms is daar een debat voor nodig, dus zult u vasthoudend moeten zijn. Soms werkt u met andere partijen samen om het doel te bereiken. De gemeenteraad van Midden-Delfland vergadert eens in de vier weken. In juli en augustus wordt er niet vergaderd.

Zowel commissievergaderingen als raadsvergaderingen worden in een fractieoverleg voorbereid. In Midden-Delfland zijn de vergaderingen ’s avonds, meestal op dinsdagen en donderdagen. Zowel commissieleden als raadsleden ontvangen een financiële vergoeding voor hun werkzaamheden.

Wat heeft u nodig?

Iedereen kan deelnemen aan de cursus Politiek Actief. U kunt ook meedoen als u meer wilt weten over het gemeentebestuur, maar geen commissielid of raadslid wil worden.

Iedereen vanaf 18 jaar kan commissielid of raadslid worden. U heeft geen speciale opleiding of ervaring nodig. Om commissielid of raadslid te worden, moet u wel in Midden-Delfland wonen. U moet ook lid worden van een politieke partij. Om raadslid te kunnen worden, moet u bovendien door een politieke partij op de kieslijst worden geplaatst. Alleen dan kunnen inwoners van Midden-Delfland in maart op u stemmen.

Als u na deelname aan de cursus besluit een volgende stap te willen zetten, dan helpen de gemeenteraadsleden u graag verder.

Vragen?

Stel ze gerust aan een van onze gemeenteraadsleden. Kijk op www.middendelfland.nl/samenstelling-gemeenteraad voor de contactgegevens van alle 17 gemeenteraadsleden.