Hoe ziet Midden-Delfland er in 2050 uit? Een vraag die we niet met zekerheid kunnen beantwoorden. Wel kunnen we nadenken over hoe we willen dat Midden-Delfland er in 2050 uitziet. Een toekomstvisie opstellen. De toekomstvisie is een ambitie van inwoners met de gemeente. Daarom vragen wij onze inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers om ambassadeur te worden.

Verschillende maatschappelijke organisaties en ondernemers is gevraagd om personen als ambassadeur voor te dragen. Daarnaast zoeken wij nog twee inwoners per dorp die zich actief als ambassadeur willen inzetten. Zij denken mee over de toekomst van Midden-Delfland.

Aanmelden

Eerder is gepubliceerd dat tot 31 juli een aanmelding of voordracht gedaan kan worden. Deze periode viel in de zomervakantie. Daarom is besloten de termijn voor aanmelding te verlengen tot en met maandag 11 september. Het e-mailadres voor aanmelding of voordracht is toekomst@middendelfland.nl.

Wat betekent het om ambassadeur te zijn?

Ambassadeurs zijn betrokken inwoners die meedenken over hoe de toekomst van Midden-Delfland eruit zou moeten zien. Zij vormen een stuurgroep van maximaal 20 inwoners. Het bureau Futureconsult begeleidt ons traject. Zij organiseert voor de stuurgroep drie interactieve workshops. Planning is om de eerste workshop in de week van 25 september te organiseren. De andere twee zijn nog dit jaar. Voor deelname aan de workshops is geen voorbereiding nodig.

De eerste workshop met de stuurgroep is bedoeld om de kenmerken, kernwaarden, zwaktes, kansen en (maatschappelijke) opgaven van en voor de gemeente Midden-Delfland te inventariseren.

Waarom zoeken we ambassadeurs?

Het doel is dat onze inwoners zich herkennen in de Toekomstvisie 2050. Een toekomstvisie wordt daarom niet binnen de muren van het gemeentehuis gemaakt. Hier is inbreng en kennis van Midden-Delflanders noodzakelijk. Om te zorgen dat de Toekomstvisie van onze inwoners wordt en blijft, willen we zoveel mogelijk Midden-Delflanders spreken. Bij het selectieproces voor de ambassadeurs proberen we rekening te houden met diversiteit zoals geslacht, religie, sociale en culturele achtergrond. Graag zouden we ook zien dat met name inwoners in de leeftijd tussen 15 en 35 jaar als ambassadeur deelnemen, daar het vooral over hun toekomst gaat.

Besluitvorming

Op 19 september wordt besloten wie als ambassadeur lid kunnen worden van de stuurgroep. Hierbij wordt rekening gehouden met een redelijke verdeling tussen de verschillende dorpen, doelgroepen en leeftijdscategorieën. Iedereen krijgt een persoonlijke reactie.