Midden-Delfland is een groene gemeente. De polders, het water en de recreatiegebieden zijn daarvoor erg belangrijk. Maar ook het groen in de woonwijken en langs de wegen draagt hier aan bij. Voor al het openbaar groen maakt de gemeente nieuw beleid. U kunt ons daarbij helpen door uw mening te geven en mee te denken.

Groene Koers

Gemeente Midden-Delfland maakt nieuw beleid voor het openbaar groen: de Groene Koers. In het plan beschrijft de gemeente ontwikkelingen en doelen voor het openbaar groen. De Groene Koers gaat over het openbaar groen in de hele gemeente: van dorpskern tot buitengebied. De Groene Koers wordt belangrijk voor het maken van keuzes en het bepalen van ambities. Willen we bijvoorbeeld meer natuurlijk groen? Of houden we het groen juist strak aangeharkt? Hoe beperken we hinder van plagen zoals de eikenprocessierups of essentaksterfte? Mag de gemeente zomaar parkeervakken maken in het groen? En hoe gaan we om met te grote bomen in smalle straten?

Denk mee!

De Groene Koers is belangrijk voor ons allemaal. Daarom kunt u met ons meedenken én ons helpen. Op een speciale website leest u hoe wij de Groene Koers maken en wat de laatste stand van zaken is. Bureau BTL Advies helpt ons bij het vormgeven van het nieuwe beleid. We zijn benieuwd naar uw input en wensen. Op de website De Groene Koers vindt u daarom een mogelijkheid om uw mening te geven en mee te denken. Alvast bedankt voor uw hulp, op naar een Groene Koers voor Midden-Delfland!