Huishoudens met een laag inkomen (op of net boven het sociaal minimum) krijgen in 2022 van het Rijk een extra tegemoetkoming van circa € 200 (het bedrag kan nog veranderen) voor de stijgende energiekosten.

Wat moet u weten

  • De rijksoverheid betaalt deze extra tegemoetkoming uit aan de gemeenten. De gemeente keert de extra energietoeslag vervolgens uit aan huishoudens met een laag inkomen.
  • De uitbetaling gebeurt in het 1e kwartaal van 2022. Wanneer precies, is nog niet bekend.
  • Meer informatie over het aanvragen staat op deze website (naar verwachting half januari) zodra er meer bekend is over de manier van aanvragen en de voorwaarden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor deze extra energietoeslag.