De gemeente Midden-Delfland werkt aan een nieuw water- en rioleringsprogramma (Wrp) voor de periode 2024-2030. Hierin leggen we vast hoe we zorgen voor essentiële watertaken zoals een goed functionerend riool, hemelwaterafvoer en het afvalwater in het buitengebied.

Om ervoor te zorgen dat ons Wrp aansluit bij de behoeften van onze inwoners, willen we graag uw mening horen. We hebben een aantal stellingen geformuleerd die u kunt rangschikken op prioriteit.

Meedoen met de enquête? Ga naar www.middendelfland.nl/wrp, het invullen kost maximaal 3 minuten.

Samen bouwen we aan een toekomstbestendige en bloeiende gemeente!