De Adviesraad Sociaal Domein en de gemeente Midden-Delfland hebben afspraken gemaakt over hun samenwerking voor de best mogelijk zorg en ondersteuning aan de inwoners van Midden-Delfland. In de zomer, op 11 juli, ondertekenden wethouder Melanie Oderwald- Ruijsbroek en Pieter Kromdijk, voorzitter van de Adviesraad, hiervoor een herzien convenant.

Het werk van de Adviesraad

De Adviesraad Sociaal Domein geeft de burgemeester en wethouders gevraagd én ongevraagd advies over beleid en de uitvoering daarvan binnen het Sociaal Domein. Dit gaat over alles wat de gemeente doet op het gebied van zorg en hulp, zoals:

  • Zelfstandig thuis kunnen blijven wonen (schoonmaak, thuiszorg, rolstoel, wonen en zorg en meer)
  • Werk en inkomen (bijstand en geschikt werk voor iedereen, ook mensen met een beperking)
  • Jeugdhulp (hulp bij opvoeden)
  • Gezondheid en preventie (inwoners kunnen gezonde keuzes maken en blijven vitaal)

Veelzijdige adviesraad

Bij de oprichting van de Adviesraad Sociaal Domein Midden-Delfland in 2015 is het eerste convenant afgesloten. Sindsdien heeft de samenwerking tussen de gemeente en de Adviesraad zich ontwikkeld. De Adviesraad adviseert inmiddels op een breder terrein van het sociaal domein en de Adviesraad kan in een eerder stadium meedenken over de plannen van de gemeente. Ook zijn er in de loop der tijd een aantal praktische zaken veranderd, bijvoorbeeld op het gebied van overlegmomenten met de gemeente en de profiel-omschrijving voor leden van de Adviesraad. Dit heeft geleid tot een herzien convenant tussen de gemeente en de Adviesraad Sociaal Domein.