Midden in de stedelijke omgeving van de metropool Den Haag-Rotterdam ligt een groen landschap. De partners in de Hof van Delfland Raad hebben met elkaar afgesproken dat dit gebied open en groen moet blijven en dat de kwaliteit ervan verbeterd wordt. Ze doen dit voor de twee miljoen mensen die er wonen, werken en recreëren. In de bossen, de parken, de waterrijke veenweidegebieden en de historische dorpjes kunnen recreanten genieten van de heerlijke streekproducten en de gastvrijheid van de ondernemers.

 

Het Hof van Delflandgebied

Het groene gebied van de Hof van Delfland strekt zich uit van Den Haag naar Zoetermeer, Rotterdam en de Nieuwe Waterweg. De kern van het gebied is het beschermde veenweide landschap van Midden-Delfland en Oude Leede.

Kaartje hof van Delfland
Bovenstaande kaart kunt u onder aan de pagina in hoge resolutie in pdf formaat downloaden

Het behouden en het versterken van het groene landschap vormt de basis voor de samenwerking. De agrariërs in het gebied zetten zich samen met andere landschapsbeheerders in voor het karakteristieke veenweidelandschap en haar flora en fauna. De prachtige historische boerderijen vertegenwoordigen ook een belangrijk deel van de waarde. Het verbinden van de stad met het platteland is de hoofdopgave. Een bezoek van de stedeling aan het groen wordt daardoor makkelijker. 

De Hof van Delflandraad en het programmabureau

De Hof van Delflandraad bestaat uit bestuurders van zestien betrokken overheden. Ook andere organisaties zijn uitgenodigd om deel te nemen. Zo is er met honderd mensen van allerlei partijen samen een Ruimtelijke Visie gemaakt. In samenwerking met bewoners, ondernemers en organisaties uit het gebied worden werkconferenties gehouden.
De partijen werken samen aan plannen en projecten voor verbindingen tussen stad en land, kwaliteit van het groene gebied, een vitaal platteland, poorten als overgang naar het groene gebied en de promotie van het gebied.

Het programmabureau van de Hof van Delfland Raad zorgt ervoor dat de plannen en projecten ook daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden. In het uitvoeringsprogramma 2012-2015 is vastgelegd welke gezamenlijke doelen er zijn. Om de doelen te bereiken is een zestal sleutelopgaven geformuleerd.

Ondernemers

De Hof van Delfland is een ware beleving door de vele ondernemers en organisaties die er hun activiteiten, arrangementen, horeca en overnachtingen aanbieden op prachtige plekken. Ondernemers kunnen gebruik maken van de huisstijlmiddelen van de Hof van Delfland bij hun communicatie. Daarmee kunnen zij onderdeel uitmaken van al het moois dat de Hof van Delfland aan te bieden heeft aan recreanten.

Bezoekers

Op de website van de Hof van Delfland is de informatie over de vele activiteiten en routes het gebied gebundeld. Hier vindt u (thematische) fietsroutes, informatie over activiteiten en arrangementen in het gebied maar ook over cafeetjes, restaurants en overnachtingsmogelijkheden. Bezoek de website voor u het gebied gaat ontdekken.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van de Hof van Delfland: www.hofvandelfland.nl

 

Download de kaart van Hof van Delfland:

Heeft u gevonden wat u zocht?