Rijk, belastingdienst, brancheorganisaties en ondernemersorganisaties nemen maatregelen om u door deze tijd te helpen. Ook wij als gemeente hebben regelingen voor u. Hieronder leest u welke regelingen er allemaal zijn. Kunt u (een deel van) uw activiteiten alleen uitvoeren met maatwerk? Dan gaan wij graag in gesprek met u.

Steun- en herstelpakket

Veel ondernemers worden geraakt door de beperkende maatregelen als gevolg van het coronavirus. Voor deze ondernemers is er een steun- en herstelpakket. Het kabinet heeft inmiddels meerdere gerichte tegemoetkomingen toegevoegd. Met de coronacalculator berekent u hoe de coronamaatregelen van overheden en financiële instellingen uw onderneming kunnen helpen. Deze tool is een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland. U vindt deze calculator en de KvK regelingencheck op https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen.(externe link)

Financiële steun voor zelfstandig ondernemers

Hulp vragen

Zelfstandigen die door de coronacrisis in financiële problemen komen, kunnen van de overheid steun krijgen. Woont u in Midden-Delfland? Dan kunt u steun aanvragen via de gemeente Rotterdam. Zij beoordelen de aanvraag. De gemeente Midden-Delfland zorgt voor het vervolgtraject. Voor de aanvraag kunt u terecht bij Regionaal Bureau Zelfstandigen(externe link) van de gemeente Rotterdam.

Tozo Bedrijfskapitaal

Heeft u eerder een Tozo bedrijfskapitaal ontvangen? U krijgt tot 1 juli 2022 uitstel van betaling. U ontvangt hier ook een brief over.

Overzicht

Op de website van de Rijksoverheid vindt u een overzicht van alle regelingen(externe link) voor ondernemers.

Bijzondere regelingen

Landelijke regelingen - KVK Coronaloket

VNO-NCW, MKB-Nederland en PZO-ZZP hebben samen met de Kamer van Koophandel een coronaloket voor ondernemers geopend. Op dit loket vindt u veel gestelde ondernemersvragen over corona, een overzicht van financiële regelingen en maatregelen om het coronavirus in te dammen. Het KVK Coronaloket vindt u via www.kvk.nl/corona(externe link). Het loket is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur via telefoonnummer 0800-2117. Houdt u rekening met langere wachttijden.

Check hier alle landelijke regelingen(externe link)

Gemeentelijke regelingen

Onze gemeente heeft bijzondere regelingen waarvoor u als ondernemer of zelfstandige in aanmerking komt.

Gemeentelijke heffingen en andere vorderingen

Om de gevolgen van het coronavirus voor ondernemers en zzp’ers te verzachten, is bijzonder uitstel van betaling mogelijk. Bent u ondernemer of zzp’er en hebt u betalingsproblemen door het coronavirus? Dan kunt u vragen om bijzonder uitstel van betaling. Op uw verzoek schorten wij de inning van gemeentelijke heffingen (OZB en rioolheffing), erfpacht en (waar van toepassing) huur van gemeentelijke panden op.

Hoe vraagt u uitstel van betaling aan?
Stuur een e-mail naar de gemeente. In de e-mail vraagt u om uitstel van betaling. Nadat wij uw verzoek hebben ontvangen, stoppen wij met invorderingsmaatregelen. Het e-mail adres is: belasting@middendelfland.nl.

U kunt uw verzoek ook per brief (schriftelijk) doen. Deze brief stuurt u naar:

Gemeente Midden-Delfland
Team Belastingen
Postbus 1
2636 ZG Schipluiden

Verruimde openings- en bevoorradingstijden

Bent u winkelier? Dan staan wij tot nader order een verruiming van de openingstijden toe. Met deze maatregel kunt u beter de veiligheid garanderen van hun klanten en personeel. Daarnaast krijgen supermarkten de mogelijkheid om, voor voldoende bevoorrading, tijdelijk af te wijken van de geluidsnormen voor het laden en lossen in de avond en nacht. Wilt u hiervan gebruik maken, dan is het belangrijk dat u een melding doet bij Omgevingsdienst Haaglanden. Meer informatie en een online formulier vindt u op www.omgevingsdiensthaaglanden.nl(externe link).

Branchespecifieke vragen

Kijkt u ook regelmatig op de website van uw brancheorganisatie voor specifieke informatie en vragen en antwoorden.

Praktisch advies voor ondernemers in zwaar weer

Voor ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis heeft de KVK een informatie- en adviesloket ingericht. Centraal in de dienstverlening van de KVK staat een telefonisch advies op maat door het KVK Adviesteam Zwaar Weer. Tijdens het gesprek kunt u al uw vragen stellen en krijgt u advies over bedrijfskundige aspecten en het opstellen van een stappenplan voor uw specifieke situatie. Zij kunnen u ook doorverwijzen naar gespecialiseerde partijen die u nog verder kunnen helpen. Het Adviesteam is bereikbaar op telefoonnummer 0800 21 17. Op www.kvk.nl/zwaar-weer(externe link) staat meer informatie. 

Aanpassing faillissementswet

Per 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) van kracht. Deze wet helpt ondernemingen die door hoge schulden failliet dreigen te gaan. Zonder instemming van alle schuldeisers kan er nu toch een akkoord bereikt worden op een schuldregeling. Hierdoor is het mogelijk om een doorstart te maken of gecontroleerd te stoppen. Meer hierover vindt u op de website van de KvK https://ondernemersplein.kvk.nl/voorkom-faillissement-met-de-whoa/(externe link)

Hulp bij schulden

Heeft u schulden opgebouwd, die u zelf niet kunt oplossen? In samenwerking met de gemeente Rotterdam bieden wij ondersteuning. Informatie hierover vindt u op www.rotterdam.nl/ondernemenindetoekomst.(externe link)

Collegiaal uitlenen

De ene ondernemer heeft nu werknemers over, maar een andere ondernemer kan nu juist behoefte hebben aan extra mensen. Voor deze situatie bestaat het zogeheten collegiaal uitlenen van werknemers. Zo helpen ondernemers elkaar. Werkgeversvereniging AWVN heeft een modelovereenkomst opgesteld waarin u de werkgeverslasten kunt berekenen. Kijk voor meer informatie op www.awvn.nl(externe link)

Gemeentelijk ondernemersloket

We kunnen ons goed voorstellen dat met alle regelingen u door de bomen het bos niet meer ziet. Heeft u behoefte aan een sparringspartner dan kunt u contact opnemen met ons ondernemersloket: ondernemersloket@middendelfland.nl

Met arbeidsvraagstukken kunt u ook terecht bij het ondernemersloket. Want wanneer moet u nu wel of niet loon doorbetalen aan uw medewerkers? Of hoe deelt u het werk in, juist nu er veel behoefte is aan flexibiliteit. Overweegt u om in de toekomst in loondienst te werken, dan kunnen wij u hiermee helpen. Wanneer u op dit moment minder goed in uw vel zit en behoefte heeft aan een gesprek, dan kunt u ook contact opnemen.

Stageplaatsen gezocht

Mogelijk kunt u ons ook helpen. Op dit moment hebben namelijk veel jongeren moeite met het vinden van een stageplaats. Heeft u mogelijkheden binnen uw onderneming dan horen wij dat graag. Mocht u overigens in de gelukkige omstandigheid zijn dat u juist extra personeel kan gebruiken, ook dan kunt u contact met ons opnemen. Stuur dan een mail aan ondernemersloket@middendelfland.nl

Heeft u gevonden wat u zocht?