De ruimte voor het opvangen en tijdelijk vasthouden van regenwater is schaars. Zeker in dichtbebouwde gebieden. Het Hoogheemraadschap van Delfland betaalt daarom mee wanneer bedrijven of burgers maatregelen nemen om regenwater vast te houden, waardoor de overlast van water afneemt.

Welke projecten komen in aanmerking voor de stimuleringsregeling klimaatadaptatie?

Deze stimuleringsbijdrage is bedoeld voor groenblauwe maatregelen zoals:

  • de aanleg van groene of waterbergende daken, waardoor het water niet meteen het riool instroomt en er veel minder kans is op overbelasting van het afvoersysteem;
  • het aanleggen van waterdoorlatende terreinverharding, zodat regenwater gemakkelijker en beter verspreid in de bodem sijpelt;
  • het ontharden van tuinen (meer groen en minder tegels);
  • het afkoppelen van daken en terreinen van de riolering en het aansluiten op specifiek daarvoor aangelegde wateropvangvoorzieningen, van waaruit het water langzaam wegsijpelt. (bijvoorbeeld infiltratievoorzieningen);
  • het aanleggen van groenblauwe (school)pleinen;
  • het plaatsen van regentonnen.

Wie komen er in aanmerking voor de regeling?

Iedereen kan een stimuleringsbijdrage aanvragen, met uitzondering van overheidspartijen. Dus burgers, ondernemers, verenigingen van eigenaren, bedrijven, wijkverenigingen, maatschappelijke organisaties.

Hoeveel geld kan ik krijgen voor mijn groenblauwe project?

De stimuleringsbijdrage bedraagt:

  1. Bij projectkosten tussen de € 0,00 en € 50.000,00 inclusief btw: 25% van de projectkosten met een maximum van € 10.000,00.
  2. Bij projectkosten hoger dan € 50.000,00 inclusief btw: 20% van de kosten met een maximum van € 15.000,00.

Meer informatie

Kijk voor alle informatie over deze stimuleringsregeling op de website van Delfland.

Heeft u gevonden wat u zocht?