Kunst, cultuur en sociale samenhang

Om bij te dragen aan de versterking van de eigen identiteit van (de dorpen van) Midden-Delfland heeft de gemeenteraad voor 2020 een budget van €18.000 beschikbaar gesteld. Deze subsidie is bedoeld voor het ondersteunen van nieuwe initiatieven op het gebied van kunst en cultuur. Vrijwilligersorganisaties en groepen betrokken inwoners van de gemeente kunnen de subsidie aanvragen.

Voorwaarden

Een subsidieaanvraag moet voldoen aan verschillende voorwaarden:

 • Het college verstrekt uitsluitend subsidie aan vrijwilligersorganisaties of groepen betrokken inwoners van de gemeente;
 • De activiteiten zijn primair gericht op één of meer van de volgende disciplines: beeldende kunst, muziek, drama, dans, literatuur, erfgoed, media;
 • De activiteiten zijn nieuw of vernieuwend van karakter;
 • De activiteiten vinden plaats in de gemeente;
 • De activiteiten zijn primair gericht op de inwoners van de gemeente;
 • De activiteiten passen binnen de Cittaslowgedachte van de gemeente;
 • De kosten voor consumpties en inhuur van professionals komen niet in aanmerking voor subsidie.

Aanvraag indienen

De uitgebreide versie van de voorwaarden vindt u in de subsidieverordening, zie onderstaand. U kunt een aanvraag indienen tot uiterlijk 15 februari van het betreffende kalenderjaar. Gebruik daarvoor het onderstaande aanvraagformulier.

Toekennen subsidie

Bij het toekennen van de subsidie hanteert het college een rangschikking. Bij deze rangschikking van de aanvragen kent het college maximaal 30 punten toe aan de hand van de volgende criteria:

 • kwalitatieve versterking en / of artistieke vernieuwing (15 punten);
 • bereik (5 punten);
 • samenwerking (5 punten); 
 • verwerven van inkomsten (5 punten).

Subsidieplafond

De subsidieregeling ‘Kunst, cultuur en sociale samenhang’ kent een subsidieplafond dat jaarlijks bij de vaststelling van de gemeentebegroting wordt vastgesteld.

Meer informatie

Lees voor meer informatie de subsidieverordening. Heeft u toch nog vragen, neemt u dan contact op met Bart de Vos via het e-mailadres subsidie@middendelfland.nl  of telefoonnummer (015) 380 41 13.

Heeft u gevonden wat u zocht?