Meld u aan als mantelzorger en ontvang van de gemeente een blijk van waardering voor al uw inzet.

Mantelzorgers zijn heel belangrijk

Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis. Zij zien zichzelf vaak niet als mantelzorger. Zij zorgen vanuit vanzelfsprekendheid. Tegelijk is het verlenen van mantelzorg geen keuze.
Mantelzorg biedt voldoening, maar kan ook leiden tot overbelasting. De waarde van mantelzorg is groot. De hulp die mantelzorgers bieden, draagt bij aan de kwaliteit van leven van de persoon die hulp nodig heeft. Daarnaast beperkt het de maatschappelijke kosten voor zorg en ondersteuning.

Erkenning en waardering

De gemeente Midden-Delfland vindt het belangrijk dat mantelzorgers erkenning krijgen voor de belangrijke rol die zij vervullen. Wij willen hen bedanken voor alle inspanningen die zij leveren. Omdat iedereen verschillende wensen en behoeftes heeft, ontvangen de mantelzorgers als waardering een VVV-bon. De mantelzorgwaardering wordt uitgereikt rondom de Dag van de Mantelzorg op 10 november.

Voor wie?

U komt voor de mantelzorgwaardering in aanmerking wanneer u:
•    mantelzorg verleent aan een inwoner van Midden-Delfland,
•    langdurige en intensieve zorg verleent (minstens 8 uur per week, langer dan 3 maanden) en
•    op de peildatum 1 november 2020 staat ingeschreven bij Mantelzorg Midden-Delfland.

Hoe kunt u de mantelzorgwaardering aanvragen?

Er zijn verschillende manieren waarop u zich kunt aanmelden als mantelzorger:
•    U kunt zich aanmelden bij de adviseur van Mantelzorg Midden-Delfland. Haar naam is Susanne Janssen en zij is bereikbaar via haar e-mailadres s.janssen@swmd.nl en telefonisch op 06 1037 9080.
•    U kunt zich aanmelden via de website van SWMD.
•    Of kom langs bij één van de kantoren van Stichting Welzijn Midden-Delfland (Hofsingel 18 in Maasland of Prins Willem-Alexander Hof 2 in Den Hoorn). U vult daar een formulier in dat u kunt afgeven of in de brievenbus doen.
Om in aanmerking te komen voor de waardering van dit jaar, moet u vóór 31 oktober 2020 aangemeld zijn.

Ondersteuning mantelzorgers

Mantelzorgers kunnen zich voor advies, informatie, ondersteuning en alle andere vragen richten tot Susanne Janssen, via telefoonnummers 06 1037 9080 of via haar e-mailadres s.janssen@swmd.nl. Voor meer informatie kunt u ook terecht op www.mantelzorgmiddendelfland.nl.

Wie zich inschrijft, ontvangt vrijblijvend een aantal keer per jaar een nieuwsbrief met nieuws en informatie voor en over mantelzorg.
Mantelzorg Midden-Delfland is onderdeel van Stichting Welzijn Midden-Delfland (SWMD).