Home > Informatie voor eigenaren > Aanvragen van vergunningen

Aanvragen van vergunningen

Voor bouw-, restauratie- en sloopactiviteiten aan een monument heeft u in veel gevallen een vergunning nodig.

Vanaf 1 oktober 2010 is de voormalige monumentenvergunning geïntegreerd in de omgevingsvergunning. Een omgevingsvergunning kan digitaal worden aangevraagd via de landelijke website van het Ministerie van VROM, het omgevingsloket online: www.omgevingsloketonline.nl. Daarnaast blijft de mogelijkheid bestaan om via de post of aan de gemeentelijke balie uw papieren aanvraag in te dienen.

Vanaf 1 januari 2012 is voor het regulier onderhoud aan rijksmonumenten geen omgevingsvergunning meer nodig. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft een handleiding opgesteld, waarin wordt uitgelegd in welke gevallen sprake is van regulier onderhoud. De handleiding kunt u onderaan deze pagina als pdf downloaden.

Meer informatie over de wetswijziging vindt u op de website van de Rijksdienst www.cultureelerfgoed.nl

Voor meer informatie over de vergunning voor monumenten zie onder 'monument, vergunning'.

Downloads:

Handleiding voor eigenaren (pdf, 1,2 MB)

Handleiding voor professionals (pdf, 699 KB)