Home > Beleid > Archeologiebeleid

Archeologiebeleid

Met de ondertekening van het verdrag van Malta in 1992 en de verankering van dit verdrag in de nieuwe wet op de archeologische monumentenzorg in september 2007, zijn gemeenten verantwoordelijk om te zorgen voor een verantwoorde omgang met het archeologisch erfgoed bij initiatieven in de ruimtelijke ordening. Daarom heeft de gemeente een eigen archeologiebeleid ontwikkeld.

De gemeente Midden-Delfland voert dit beleid in samenwerking met Archeologie Delft.

Het gemeentelijk beleid van Midden-Delfland over het behoud van en de zorg voor archeologisch erfgoed is beschreven in het beleidsplan Archeologie Midden-Delfland. [document: beleidsplan archeologie Midden-Delfland]

Naast dit beleidsplan beschikt de gemeente Midden-Delfland ook over een gemeentelijke archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart. De verwachtingenkaart geeft aan wat op een locatie binnen Midden-Delfland de trefkans is dat er archeologische waardevolle zaken worden gevonden. Hoe hoger de trefkans, des te zorgvuldiger gaat de gemeente om met die locatie.

Relevante documenten omtrent Archeologie: