Home > Beleid

Beleid

Agenda Erfgoed

De gemeente Midden-Delfland werkt sinds 2012 met een Agenda Erfgoed. De Agenda Erfgoed beschrijft het ambitieniveau van de gemeente Midden-Delfland, de samenwerking met partners, de relaties met andere beleidsvelden, de verschillende prioriteiten en de taakverdeling binnen de ambtelijke organisatie voor de periode 2012-2014. Deze periode sluit aan bij de periode van het collegeprogramma.

Handboek Erfgoed

Het handboek erfgoed is in de eerste plaats een leidraad en inspiratiebron voor eigenaren van monumenten bij het maken van plannen voor een monument in Midden-Delfland. Daarnaast geeft het handboek inzicht in de manier waarop deze plannen worden beoordeeld door de Commissie Welstand en Erfgoed. Zodoende is het handboek ook een praktisch hulpmiddel bij het voorbereiden van aanvragen voor een omgevingsvergunning voor monumenten.

Documenten: