Home > Monumenten & Erfgoed > Beschermde dorpsgezichten

Beschermde dorpsgezichten

Wat is een (beschermd) dorpsgezicht?

Een dorpsgezicht is volgens de Monumentenwet 1988 “een groep onroerende zaken die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang dan wel hun wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich één of meer monumenten bevinden”. Een dorpsgezicht is een beschermd dorpsgezicht, als het dorpsgezicht als zodanig is aangewezen door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu op grond van artikel 35 van de Monumentenwet 1988.

Welke beschermde dorpsgezichten heeft Midden-Delfland?

In Midden-Delfland hebben twee gebieden de status van beschermd dorpsgezicht. Dit zijn het historische centrum van Maasland en het buurtschap ’t Woudt. Het historische centrum van Schipluiden is qua schoonheid, historische waarde een aanwezige monumenten een waardevol dorpsgezicht, maar heeft geen beschermde status op grond van de Monumentenwet 1988.