Home > Informatie voor eigenaren > Financiële mogelijkheden voor monumenten

Financiële mogelijkheden voor monumenten

Naast de monumentenambtenaar van de gemeente kan ook het Nationaal Restauratiefonds u helpen met het in kaart brengen van uw mogelijkheden. Het Nationaal Restauratiefonds is een onafhankelijke stichting die financieringen verstrekt en subsidies uitbetaalt aan eigenaren voor de restauratie en onderhoud van hun pand. Ook verstrekken zij informatie over de financiële en procesmatige aspecten van restauratie en onderhoud van monumenten. Welke financiële ondersteuning voor u als monumenteigenaar het meest geschikt is hangt af van het soort monument en de werkzaamheden. 

Heeft u een rijksmonument?

Als eigenaar van een rijksmonument kunt u (een deel van) de restauratie- en onderhoudskosten aan uw pand als aftrekpost opvoeren bij uw belastingaangifte. Belangrijk is dat het hierbij niet om verbetering of reconstructie gaat. Afhankelijk van uw inkomen kunt u met dit fiscale voordeel een deel van uw restauratie financieren vanuit een belastingteruggave. 

De RestauratieWijzer

Het Restauratiefonds heeft ook de gratis RestauratieWijzer. (Toekomstige) eigenaren van rijksmonumenten kunnen hiermee goed voorbereid aan de slag. De Restauratiewijzer biedt onder andere een toetsing van de financiële haalbaarheid, stappenplannen, checklists, adressen van architecten en aannemers en handige tips. Kijk op www.restauratiewijzer.nl

Laagrentende lening of subsidie?

Heeft u een woonhuismonument of een boerderij zonder agrarische functie, dan kunt u ook in aanmerking komen voor een laagrentende lening: de Restauratiefonds-hypotheek. De rente ligt dan 5% onder de marktrente, met een minimum van 1,5%. Hebt u een ‘ander’ monument, bijvoorbeeld een kerk, molen of landhuis, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een jaarlijkse subsidie.

Heeft u een gemeentelijk monument?

Als eigenaar van een gemeentelijk monument heeft u niet de mogelijkheid om kosten fiscaal te verrekenen. Wel kunt u bij het Restauratiefonds met een lening met een marktconforme rente de werkzaamheden aan uw monument financieren. Daarnaast worden er vanuit het MonumentenFonds 1818 laagrentende leningen verstrekt ten behoeve van verbouwingen, renovatie en restauratie van gemeentelijke monumenten en monumentale kerken die (deels) een nieuwe bestemming krijgen.  

Het fonds richt zich primair op de gemeenten Delft, Den Haag, Hillegom, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Leidschendam-Voorburg, Lisse, Midden-Delfland, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Teylingen, Voorschoten, Wassenaar, Zoetermeer, Zoeterwoude. 

Via het MonumentenFonds 1818 kunnen eigenaren van monumentale kerken en gemeentelijke monumenten een laagrentende lening van maximaal 200.000 euro afsluiten bij het MonumentenFonds 1818. Het minimum leenbedrag is 10.000 euro en een maximale leenbedrag is 200.000 euro. Uit het fonds leent u tegen een lage rente: 5% onder de marktrente (met een minimum van 1,5%).

Lees meer op de website van het MonumentenFonds 1818 of neem direct contact op met het Restauratiefonds voor informatie en mogelijkheden via 033 25 39 439.