Cv-installaties

Het rendement van een moderne hr-ketel is veel hoger dan dat van een oude cv-installatie. En daarmee ook veel energiezuiniger.

Conventionele cv-ketels hebben een rendement van 70-80%, de rest van de warmte (20-30%) gaat verloren. Verbeterde rendementsketels (vr-ketels) hebben een rendement van ongeveer 83-90%. Hoog rendementsketels (hr-ketels) hebben een rendement van meer dan 100% (de calorische bovenwaarde), omdat de warmte uit de waterdamp die bij andere ketels verloren gaat hier wel wordt gebruikt (Bron: Kieskeurig, SenterNovem). De mate waarin de energie van de waterdamp wordt benut verschilt weer per hr-ketel. De hr-ketels zijn onderverdeeld in HR100 (vanaf 90% rendement), HR104 (vanaf 94% rendement) en HR107 (vanaf 96% rendement).

Overigens bestaan er ook zogenaamde hre-ketels die naast elektriciteit ook warmte leveren.

Een micro-wkk (ook wel: micro-warmtekrachtkoppeling of hre: hoog rendement elektriciteit) wekt warmte en elektriciteit op voor gebruik in huis. Het toestel bestaat uit een hoogrendementsketel en een kleine aardgasmotor. De motor drijft een generator aan die elektriciteit produceert. Daarbij gaat nauwelijks energie verloren. De restwarmte van de motor wordt namelijk gebruikt voor verwarming van het huis en water. Is er meer warmte nodig dan de aardgasmotor kan produceren, dan springt de hr-verwarmingsketel tijdelijk bij. Is er meer elektriciteit nodig dan de aardgasmotor kan leveren, dan wordt stroom uit het elektriciteitsnet gebruikt. Als er meer elektriciteit wordt geproduceerd dan nodig is, wordt dit terug geleverd aan het elektriciteitsnet.

De toestellen die op dit moment verkrijgbaar zijn, zijn gelet op de relatief hoge investering vooral voor de bestaande bouw interessant. Voor nieuwbouw is een hre-ketel meestal niet rendabel, mede doordat door de lage warmtevraag ook weinig elektriciteit wordt geproduceerd.