Warmtepomp

Een warmtepomp is een apparaat dat duurzame omgevingswarmte van een laag naar een hoger en bruikbaar temperatuurniveau brengt. De warmte kan worden onttrokken aan de omgeving: bodem, water, lucht of afvalwarmte. Voor het aandrijven van de warmtepomp is een beperkte hoeveelheid primaire energie nodig. Door duurzame energie te benutten kan een warmtepomp tot circa 50% primaire energie besparen ten opzichte van een cv-ketel.

De warmtepomp kan ook voor koeling zorgen. In zomerbedrijf werkt de warmtepomp als een gewone compressiekoelmachine met een efficiënt afgiftesysteem (bijvoorbeeld vloerkoeling). Een warmtepomp die de bodem als bron heeft, zal in zomerbedrijf de aan de woning onttrokken warmte in de bodem opslaan. Daarmee wordt de in de winter onttrokken warmte weer aangevuld: de bodem wordt geregenereerd. Dat is gunstig voor het rendement in de winter en in veel gevallen noodzakelijk om te voorkomen dat de bodem jaar na jaar verder afkoelt. (Bron:SenterNovem).

Met een warmtepomp kan dus op milieuvriendelijke wijze warmte en koude worden gegenereerd. Soms is er een aanvullende cv-ketel nodig om de temperatuur verder te verhogen. Deze ketel wordt doorgaans in de installatie geïntegreerd.