Home > Beleid > Verordeningen

Verordeningen

De gemeente Midden-Delfland heeft drie verordeningen die gaan over Erfgoed:

  • De erfgoedverordening: In deze verordening zijn de regels opgenomen die binnen de gemeente Midden-Delfland gelden ten aanzien van gemeentelijke monumenten en archeologie;
  • De verordening op de gecombineerde commissie Welstand en Erfgoed: In deze verordening is onder andere vastgelegd welke taken en bevoegdheden deze commissie heeft, hoe deze is samengesteld en op welke wijze de commissie functioneert;
  • De subsidieverordening gemeentelijke monumenten: In deze verordening is beschreven welke regels er gelden ten aanzien van subsidieaanvragen voor gemeentelijke monumenten en de behandeling van deze aanvragen door de gemeente Midden-Delfland.

Alle gemeentes, waterschappen en provincies zijn per 01-01-2011 wettelijk verplicht om al hun regelgeving op overheid.nl te publiceren. Op de website www.overheid.nl kunt u zoeken in de regelgeving van de gemeente Midden-Delfland.

De informatie in de regelingenbank van de gemeente Midden-Delfland vormt geen bekendmaking in de zin van de wet. Alleen publicatie in het Gemeenteblad heeft een officieel karakter. 

Erfgoedverordening: http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Midden-Delfland/103851/103851_1.html

Verordening op de gecombineerde commissie Welstand en Erfgoed: http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Midden-Delfland/103905/103905_1.html

Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Midden-Delfland 2015: http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Midden-Delfland/360209/360209_1.html