Home > Monumenten & Erfgoed > Wat is er aan erfgoed in Midden-Delfland

Wat is er aan erfgoed in Midden-Delfland

Cultureel erfgoed in Midden-Delfland

Er zijn verschillende zaken die kunnen worden bedoeld met het begrip ‘cultureel erfgoed’. In het algemeen gaat het om sporen uit het verleden die nog steeds aanwezig zijn in het heden. Dat kunnen voorwerpen zijn in musea, archeologische vondsten, archieven, monumenten en landschappen. Maar ook de daaraan verbonden gebruiken, verhalen en gewoonten.

De wettelijke taken van de gemeente Midden-Delfland zijn vooral gericht op het behoud van de beschermde dorpsgezichten, de gebouwde monumenten, de archeologische waarden in de bodem en de cultuurhistorische waarden van het landschap. Om die reden beperkt de informatie op deze gemeentelijke website zich tot deze zaken.

Natuurlijk is er veel meer informatie over cultureel erfgoed in Midden-Delfland. Dit erfgoed vindt u in de musea en bij de stichtingen en verenigingen die zich inzetten voor het behoud van het cultureel erfgoed in Midden-Delfland (en omgeving).

Musea

Museum "Het Tramstation" in Schipluiden
www.tramstationschipluiden.nl

Museum "De Schilpen"
www.schilpen.nl

Historische verenigingen

Historische Vereniging Oud-Schipluiden
www.historischeverenigingoud-schipluiden.nl

Historische Vereniging Maasland
www.historischeverenigingmaasland.nl

Overige relevante organisaties

Archeologie Delft
www.archeologie-delft.nl

Stichting Midden-Delfland is Mensenwerk
http://www.mdmw.nl

Midden-Delfland Vereniging
www.middendelflandvereniging.nl

Agrarische natuurvereniging Vockestaert
www.vockestaert.nl

Promotieplatform Midden-Delfland Mooi Dichtbij
http://mooidichtbij.middendelfland.net

Overige achtergrondinformatie

Trekvaarten

Over het grondgebied van Midden-Delfland lopen meerdere historische trekvaartverbindingen. De provincie Zuid-Holland heeft bijzondere aandacht voor de doorgaande trekvaartverbinding tussen Leiden en Rotterdam. Een deel van deze route loopt langs de Schieweg/Rotterdamseweg in Schipluiden. Meer informatie over de trekvaarten vindt u hier: www.geschiedenisvanzuidholland.nl/trekvaarten. De Provincie Zuid-Holland heeft een Erfgoedkaart Trekvaarten uitgebracht. Deze kaart biedt een beknopt overzicht van de trekvaarten in Zuid-Holland en laat zien hoe je de trekvaarten ook nu nog kunt beleven, vanaf het water, maar ook fietsend of wandelend. Een digitale versie van deze kaart kunt u bekijken op www.geschiedenisvanzuidholland.nl/eropuit/erfgoedkaart-trekvaarten.

Polderstudies

De stichting Midden-Delfland is Mensenwerk werkt aan de cultuurhistorische inventarisatie van de polders van het Midden-Delfland gebied. In samenwerking met de stichting Groen Goud is meerjarige ondersteuning verkregen van de Europese Unie, de provincie Zuid-Holland en de gemeente Midden-Delfland voor het uitvoeren van deze polderstudies.

Het merendeel van de polders is geïnventariseerd. De resultaten zijn gebundeld in boekjes die als pdf-bestand beschikbaar zijn. Deze informatie kan worden gebruikt als inspiratiebron bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. De polderstudies bevatten informatie over de bewoningsgeschiedenis en de waterstaatkundige, geologische en bestuurlijke situatie. Ook bieden de boekjes een overzicht van alle monumenten en andere historische interessante objecten en cultuurhistorische waarden.

Meer informatie over de beschikbaarheid en het downloaden van deze boekjes vindt u hier: www.middendelfland.net/HistorieLandschap