Home > Werkgroep erfgoed

Werkgroep erfgoed

De Werkgroep Erfgoed adviseert de gemeente Midden-Delfland over het gemeentelijk erfgoedbeleid en over de rol van erfgoed en cultuurhistorie bij (grote) ruimtelijke plannen, zoals structuurvisies en bestemmingsplannen. De Werkgroep Erfgoed bestaat uit ambtenaren van de gemeente Midden-Delfland, onafhankelijk deskundigen en vertegenwoordigers van de lokale historische verenigingen.

De voorzitter is het afdelingshoofd van de afdeling Bouwen, Milieu en Handhaving. De secretaris is de beleidsmedewerker erfgoed van de afdeling Bouwen, Milieu en Handhaving.

De Werkgroep Erfgoed vergadert een keer per kwartaal. 

Samenstelling Werkgroep Erfgoed

A. Hoeksema (voorzitter / afdelingshoofd BMH)

G. de Bruijn (secretaris / beleidsmedewerker Erfgoed)

E. Bult (deskundige,  archeoloog)

H. van Buuren (vertegenwoordiger historische vereniging Maasland)

P. den Hertog (monumentgedelegeerde Dorp, Stad en Land)

J. van de Lindeloof (deskundige, landschapsarchitect)

J. Moerman (vertegenwoordiger historische vereniging Oud-Schipluiden)

R. Onsia (welstandsgedelegeerde Dorp, Stad en Land)

T. van Straalen (deskundige, bouwhistoricus)