Midden-Delfland ondertekent intentieovereenkomst met MeeGaa Substrates

Een van de onderzoekslocaties voor woningbouw in de gemeente Midden-Delfland is de locatie Noordhoornseweg 1 in Den Hoorn. Op deze locatie is nu het bedrijf MeeGaa Substrates gevestigd. Op 12 mei 2022 ondertekenden wethouder Wendy Renzen en directeur Frank Meeuwisse een intentieovereenkomst om te onderzoeken of het mogelijk is op deze locatie een woongebied te realiseren. Het doel is het opstellen van een ontwikkelkader voor woningbouw. Het gaat hier om een gebied met een oppervlakte van ongeveer 2 hectare.

Een nieuwe woningbouwlocatie is belangrijk voor onze gemeente

Wethouder Wendy Renzen: ‘De gemeente vindt het belangrijk dat er nieuwe locaties worden ontwikkeld voor woningbouw. De behoefte aan nieuwe woningen is namelijk erg groot. Daarom ben ik blij dat we samen met de initiatiefnemer gaan onderzoeken of deze locatie voor woningbouw geschikt is. Het is onze wens om te bouwen voor diverse doelgroepen en de nieuwe wijk te voorzien van verschillende soorten woningen.’

Verplaatsing maakt woningbouw mogelijk

Directeur Frank Meeuwisse: ‘Om onze bedrijfsvoering te optimaliseren willen we onze locaties in Den Hoorn en Maasland samenvoegen. MeeGaa heeft vanuit het verleden een sterke binding met de gemeente Midden-Delfland en veel van onze klanten zitten in deze regio. We onderzoeken daarom de mogelijkheid onze bedrijfsvoering te concentreren op het bedrijventerrein Harnaschpolder in Den Hoorn, dat op steenworpafstand van onze huidige hoofdvestiging aan de Noordhoornseweg ligt. Parallel aan dat traject onderzoeken we samen met de gemeente de mogelijkheden om aan de Noordhoornseweg in Den Hoorn woningen te realiseren.’

Vervolgproces

De gemeente gaat de komende periode samen met de initiatiefnemer werken aan de mogelijkheden voor een woningbouwontwikkeling. Dit wordt vastgelegd in een ontwikkelkader. Ook zullen omwonenden daar bij betrokken worden. Uiteindelijk doel is met de initiatiefnemer een anterieure overeenkomst af te sluiten. Daarin worden nadere afspraken gemaakt over een te bouwen woongebied.