Inventarisatieronde inwoners - verslag

Update 27 maart 2023 

Tijdens drie inwonersbijeenkomsten in Den Hoorn, Maasland en Schipluiden en via een online enquête hebben wij begin dit jaar uw mening gevraagd over de mogelijke opvang van vluchtelingen in Midden-Delfland. Van al uw opmerkingen, zorgen, ideeën en adviezen hebben wij een verslag gemaakt. Dit verslag vindt u onder deze tekst. Momenteel houden we interviews met acht belangrijke spelers in Midden-Delfland op het gebied van werk, onderwijs, zorg, verenigingen en het kerkelijk leven. De voornaamste punten die we ophalen uit deze gesprekken, voegen wij de komende weken toe aan het verslag. Met deze gesprekken sluiten we de inventarisatieronde af.

Wat is het vervolg?

Dit verslag wordt, samen met de criteria waaraan een geschikte locatie moet voldoen, gebruikt om te onderzoeken of er geschikte opvanglocaties zijn in Midden-Delfland. Is dat het geval, dan gaan we in gesprek met de inwoners van het betreffende dorp of de betreffende dorpen. Vóór de zomervakantie brengen we vervolgens advies uit aan de gemeenteraad. De raad beslist uiteindelijk of en waar de opvang wordt gerealiseerd. Het traject dat daarop volgt is nog niet bekend.

Meer weten? Kijk op www.middendelfland.nl/opvang-en-flexwoningen.

Onderzoek opvang vluchtelingen en flexwonen in Midden-Delfland (28 maart 2023)

Achtergrond

Update 27 maart 2023 - De situatie op centrale opvanglocaties voor vluchtelingen staat nog altijd onder druk. Om die reden is de vraag van het COA naar meer locaties, voor vluchtelingen die redelijk ver in het beoordelingsproces zitten, groot. De gemeente onderzoekt daarom in het eerste half jaar van 2023 of het mogelijk is om ongeveer 225 vluchtelingen op te vangen voor een periode van vijf jaar. Tegelijkertijd wil de gemeente 25 tot 50 tijdelijke woningen creëren voor starters en spoedzoekers. Zo komt er in Midden-Delfland meer ruimte op de woningmarkt. 

Voor de zomervakantie ontvangt de gemeenteraad een advies van het college. Het traject dat daarop volgt, is nog niet bekend. Zorgvuldigheid staat voorop. Wel houden we er rekening mee, dat de behoefte aan opvanglocaties actueel is en nijpend. Meer informatie vindt u op:

Onderzoek naar opvang vluchtelingen en flexwoningen voor lokale woningzoekenden | Gemeente Midden-Delfland (middendelfland.nl)