Home > Beleid > Handleiding Beeldkwaliteit Buitengebied 2016

Handleiding Beeldkwaliteit Buitengebied 2016

De Handleiding Beeldkwaliteit Buitengebied heeft betrekking op het buitengebied van Midden-Delfland. Het geeft richting aan de gewenste beeldkwaliteit in het gebied met onder meer criteria voor de bebouwing en voor de landschappelijke inpassing.

De handleiding is aanvullend op de gemeentelijke welstandsnota.

Contact

Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX Schipluiden

gemeente@middendelfland.nl

(015) 380 41 11 of

Laat ons u bellen!

Openingstijden

Meer contactgegevens