Home > Huisvesting statushouders

Huisvesting statushouders

Tijdelijke huisvesting in Den Hoorn

De tijdelijke huisvesting voor statushouders in Den Hoorn neemt concrete vormen aan. De inrichtingsplannen zijn definitief en de voorbereidingen worden getroffen. De tijdelijke woningen zijn op hun plaats gezet en moeten nu nog afgewerkt worden. Ook de buitenruimte moet nog ingericht worden. Bij het plaatsen van de woningen wist een groep omwonenden niet dat de woningen nog afgewerkt moesten worden. Wethouder Annemiek de Goede geeft in een nieuwsitem op de WOS uitleg.

Bij de Documentatie vindt u onder het kopje Den Hoorn de tekeningen die laten zien hoe de huisvesting er ongeveer uit komt te zien. De definitieve vormgeving en inrichting is samen met Wonen Midden-Delfland en omwonenden tot stand gekomen. Tijdens een inloopbijeenkomst lieten wij de aanwezigen enkele voorstellen zien. De aanwezigen hebben hun voorkeur uitgesproken. Ook werden er volop suggesties gedaan om voorstellen te combineren. Die suggesties hebben wij uit laten werken. Zo is uiteindelijk het definitieve plan tot stand gekomen.

De tijdelijke woningen zijn neergezet en worden nu verder afgewerkt.

Door de veranderde instroom van vluchtelingen in Nederland is besloten om alleen in Den Hoorn tijdelijke huisvesting neer te zetten. Voor de dorpen Schipluiden en Maasland wordt op een andere manier invulling gegeven aan de huisvesting van statushouders.

Huisvesting in Schipluiden

In Schipluiden wordt de woning aan Keenenburgweg 6 gehuurd voor de huisvesting van statushouders. Deze woning is bestemd voor tijdelijke huisvesting en wordt  kamergewijs verhuurd. Beheerorganisatie Villex  is in de arm genomen voor de sociale aspecten van de tijdelijke verhuur. Omwonenden konden op 6 maart 2017 een kijkje komen nemen in het pand. De eerste statushouders worden in april/ mei verwacht.

Huisvesting in Maasland

Het is de bedoeling om op kort termijn in Maasland enkele woningen aan te kopen van particulieren. Deze woningen zijn bedoeld voor de huisvesting van gezinnen.

Maatschappelijke begeleiding

Wij willen de statushouders een gastvrij welkom bieden in Midden-Delfland en bereiken dat zij snel integreren in de (lokale) maatschappij. Dit doen wij samen met onze maatschappelijke partners en onze lokale bevolking en waar mogelijk binnen de gemeentegrenzen. Wij ondersteunen en faciliteren tevens waar mogelijk (bewoners)initiatieven die er toe bijdragen dat de statushouder zich snel thuis voelt in Midden-Delfland.

Voor deze maatschappelijk begeleiding is een plan van aanpak (pdf document, 300 KB) gemaakt.

Factsheet

Om u een beeld te geven van het aantal nieuwe statushouders in de afgelopen jaren, hebben wij een factsheet gemaakt. Hierop ziet u in een oogopslag hoeveel statushouders er de afgelopen jaren in de verschillende dorpen zijn verwelkomd. Deze factsheet vindt u ook terug onder het kopje Documenten.

Wat vooraf ging

Gemeente Midden-Delfland rekent op de komst van 75 tot 100 statushouders in 2016. Het gaat om mensen die al enige tijd in ons land verkeren en beschikken over een verblijfsvergunning. Zij worden verdeeld over de drie dorpen Den Hoorn, Schipluiden en Maasland gehuisvest. Vanwege de hoge urgentie wil de gemeente eerst zo snel mogelijk tijdelijke woonruimte bouwen. Naast de huisvesting moet ook de begeleiding en de integratie van de nieuwe inwoners goed worden georganiseerd.

Tegelijk zoekt de gemeente ook naar bouwmogelijkheden voor permanente sociale woningbouw. Niet alleen ten behoeve van statushouders, maar ook om eigen woningzoekenden onderdak te geven. 

De gemeenteraad stemt in met het raadsvoorstel

Op dinsdag 22 maart 2016 heeft de gemeenteraad ingestemd met het raadsvoorstel van het college. In het raadsvoorstel wordt de huisvesting van statushouders op vier manieren (sporen) vormgegeven:

  • Spoor 1 is het spoor dat al jaren in werking is. Statushouders krijgen woningen toegewezen via de woningstichting Wonen Midden Delfland.
  • Spoor 2 bestaat uit het opknappen van een deel van de anti-kraakwoningen. Deze woningen worden geschikt gemaakt voor bewoning door statushouders.
  • In spoor 3 koopt de gemeente woningen aan die particulieren te koop aanbieden.
  • Spoor 4 gaat over de huisvesting in tijdelijke woningen. Dit spoor wordt al eerst uitgewerkt in de Kreekzone in Den Hoorn. Later volgen ook Schipluiden en Maasland.

We gaan nu aan de slag om de tijdelijke huisvesting van de statushouders voor te bereiden, voor wat betreft spoor 2 t/m 4. Spoor 1 is al jaren in werking.

Het volledige raadsvoorstel vindt u bij de Overige documenten.

Het onderwerp statushouders is in Midden-Delfland al langer een onderwerp van gesprek. Hieronder leest u wat er zoal over gezegd en besloten is.

Raadsvergadering 22 maart 2016: kijk de raadsvergadering van 22-03-2016 terug

Commissievergadering 8 maart 2016: kijk de commissievergadering van 08-03-2016 terug

Raadsvergadering 27 oktober 2015: kijk de raadsvergadering van 27-05-2015 terug

Commissievergadering 13 oktober 2015: kijk de commissievergadering van 13-10-2015 terug

In de digitale nieuwsbrief voor Inwoners van december 2015 leest u een korte samenvatting van de ontwikkelingen in de afgelopen weken en de plannen voor de burgerparticipatie. Wilt u deze nieuwsbrief automatisch in uw mailbox ontvangen, meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief.

Documentatie

Contact

Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX Schipluiden

gemeente@middendelfland.nl

(015) 380 41 11 of

Laat ons u bellen!

Openingstijden

Meer contactgegevens