Home > Nevenfuncties college

Nevenfuncties college

Overzicht van de nevenfuncties van het college van B&W:

Burgemeester Arnoud Rodenburg

Onbezoldigd:

uit hoofde van functie:

 • Lid Algemeen Bestuur Metropoolregio Rotterdam Den Haag
 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Haaglanden en Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Haaglanden (penningmeester)
 • Lid Regionaal Bestuurlijk Overleg Politie Eenheid Den Haag
 • Lid Districtscollege E Politie Eenheid Den Haag  
 • Lid Bestuurlijke Stuurgroep Gemeenschappelijke Meldkamer Den Haag
 • Lid Bestuur Veiligheidshuis Haaglanden
 • Lid Stuurgroep Dijkring 14,15 en 44 (namens VRH)
 • 1e Vice Voorzitter Cittaslow International
 • Coördinator Cittaslow Nederland
 • Voorzitter Landschapstafel Hof van Delfland
 • Voorzitter Stichting Landschapsfonds Hof van Delfland
 • Voorzitter Vereniging Regio Water (VRW)
 • Penningmeester Burgemeesterskring Haaglanden
 • Beschermheer Harmonie St. Caecilia  
 • Lid Comité van Aanbeveling Stichting Vrienden van de Woudtse Kerk
 • Lid Comité van Aanbeveling Monstersche Sluis

Wethouder Hans Horlings

Bezoldigd:

geen

Onbezoldigd:

uit hoofde van functie:

 • Lid Bestuurscommissie Vervoersautoriteit MRDH
 • Lid Bestuurscommissie Economisch vestigingsklimaat MRDH
 • Lid Dagelijks en Algemeen Bestuur Bedrijvenschap Harnaschpolder
 • Lid Bestuur Stichting Businesspark Haaglanden
 • Lid Raad van Commissarissen NV Juva
 • Lid Greenboard Greenport West-Holland
 • Lid Algemeen Bestuur GGD Haaglanden en adviescommissies Veilig Thuis Haaglanden en GGD Haaglanden
 • Lid Aandeelhoudersvergadering BNG

niet uit hoofde van functie:

 • Bestuurslid VZHG Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten
 • Voorzitter Stichting Scouting Voorschoten
 • Bestuurslid Stichting Duurzame Basis Initiatief

Wethouder Wendy Renzen-van Leeuwen

Bezoldigd:

 • Paralegal Renzen Advocaten

Onbezoldigd:

uit hoofde van functie:

 • Lid Algemeen Bestuur Bedrijvenschap Harnaschpolder
 • Lid Aandeelhoudersvergadering NV Juva

niet uit hoofde van functie:

 • Bestuurder VLR Vastgoedbeheer

Wethouder Sonja Smit

Bezoldigd:

 • Geen

Onbezoldigd:

uit hoofde van functie:

 • Lid Bestuur Avalex
 • Lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Haaglanden
 • Deelnemer Coöperatie Beheer Recreatiegebieden Midden-Delfland U.A.
 • Lid Stichting Groenfonds
 • Lid Algemeen Bestuur Bedrijvenschap Harnaschpolder
 • Lid Aandeelhoudersvergadering BV Gemeenschappelijk Bezit Evides
 • Lid Bestuurlijke Gebiedstafel Bijzonder Provinciaal Landschap
 • Lid Bestuurlijke Landschapstafel Hof van Delfland

niet uit hoofde van functie:

 • Geen

Contact

Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX Schipluiden

gemeente@middendelfland.nl

(015) 380 41 11 of

Laat ons u bellen!

Openingstijden

Meer contactgegevens