Home > Nieuwsberichten > Breed gedragen oplossing voor bomen Kraaiennest

Breed gedragen oplossing voor bomen Kraaiennest (07-06-2018)

RSS
Dit item is verlopen op 18-12-2018.

In april kreeg Staatsbosbeheer een kapvergunning voor het kappen van 236 populieren in recreatiegebied het Kraaiennest. Verschillende organisaties uit Midden-Delfland tekenden bezwaar aan tegen de vergunning. Afgelopen week bereikten alle betrokken partijen een breed akkoord dat het bezwaar wegneemt.

Kapvergunning

Staatsbosbeheer vroeg bij de gemeente Midden-Delfland een kapvergunning aan voor het kappen van 236 populieren in het Kraaiennest. Het grootste gedeelte van deze bomen is niet meer veilig. Bij storm kunnen grote takken of zelfs hele bomen afbreken. Staatsbosbeheer wil de populieren daarom vervangen. Zo blijft het Kraaiennest een veilig recreatiegebied. De gemeente beoordeelde de aanvraag en verleende de vergunning.

Bezwaar

De Bomenstichting, de Midden-Delfland Vereniging en KNNV afdeling Delfland waren  het niet eens met dit besluit. Daarom maakten zij gezamenlijk bezwaar bij de gemeente. De organisaties vroegen de kap uit te stellen tot na het broed- en recreatieseizoen. Ook misten zij een visie en pleitten voor een veelomvattend plan voor herplant. Een bezwaarschrift alleen zorgt nog niet voor een kapverbod. Daarom vroegen de partijen bij de rechtbank om een voorlopige voorziening. Dit verzoek zorgde voor een tijdelijk kapverbod. 

Oplossing

De gemeente Midden-Delfland, Staatsbosbeheer en de organisaties gingen in overleg en vonden een oplossing die de bezwaren wegneemt. De partijen spreken af dat Staatsbosbeheer de bomen niet in één keer weghaalt. In de tweede helft van juni verwijdert zij eerst de gevaarlijkste bomen. Dit zijn de bomen bij de parkeerplaats en bij de kruising van het fietspad. De rest van de bomen haalt zij pas weg als er een plan is voor herplant. Dit plan maakt zij samen met de organisaties en met de gemeente. Voor de kap vindt nog een quickscan met Staatsbosbeheer plaats, waarbij KNNV afdeling Delfland aanwezig is. ‘’We zijn tevreden met deze compromisoplossing voor de kapplannen waarmee wij en meer bezoekers van het Kraaiennest werden overvallen’’, aldus Piet van der Eijk namens de drie organisaties.

Veiligheid

De partijen maken een extra afspraak over de populieren die voorlopig blijven staan. Als de stabiliteit van deze bomen verslechtert, haalt Staatsbosbeheer ze zo snel mogelijk weg. Ook wanneer het herplantplan nog niet af is. Staatbosbeheer hoopt dat dit niet nodig is. Zij houdt de bomen goed in de gaten. Zo waarborgt zij de veiligheid voor de recreanten en voor het verkeer.

Veranderingen

Het Kraaiennest is volop in beweging. Staatsbosbeheer, gemeente Midden-Delfland, gemeente Westland en het Hoogheemraadschap van Delfland maken samen plannen om het gebied meer functies te geven. Het plan voor de herplant is hier een onderdeel van. De nieuwe bomen worden de eerste stap naar een nieuw Kraaiennest. Het Kraaiennest is een bijzondere plek. Daarom zijn we blij met deze breed gedragen oplossing.

fotograaf: Henk Groenendaal

Contact

Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX Schipluiden

gemeente@middendelfland.nl

(015) 380 41 11 of

Laat ons u bellen!

Whatsapp: 06 82047571

Openingstijden

Meer contactgegevens