Home > Nieuwsberichten > De 24 uur van Midden-Delfland

De 24 uur van Midden-Delfland (08-10-2015)

RSS
Dit item is verlopen op 08-11-2015.

Midden-Delfland dagGemeente Midden-Delfland praat 30 en 31 oktober tijdens De 24 uur van Midden-Delfland met zo'n honderd partners over de nabije toekomst van het groene gebied. De genodigden, allemaal direct of indirect betrokken bij Midden-Delfland, bepalen samen wat er de komende tien jaar moet gebeuren om het gebied aantrekkelijk en vitaal te houden.

Govert van Oord, wethouder Midden-Delfland, vindt samenwerking essentieel voor de verdere ontwikkeling van het gebied: ‘Midden-Delfland is zeer in trek bij bezoekers en bestuurders uit de omliggende steden. Dat vraagt veel van ons de komende jaren. Tijdens De 24 uur van Midden-Delfland maken we concrete afspraken voor een blijvend vitale toekomst voor Midden-Delfland. Dat doen we samen met alle mensen die echt betrokken zijn bij dit gebied. De gebiedskracht zit ‘m in ons mooie landschap en de fijne dorpen. Alleen door daar samen aan te werken, houden we die in stand.'

De 24 uur van Midden-Delfland

In 2005 stelde de gemeente Midden-Delfland samen met partners de Gebiedsvisie Midden-Delfland® 2025 op. Een inspirerend document dat nog steeds de basis vormt voor het gemeentelijk en regionaal beleid van Midden-Delfland. Nu, precies op de helft van deze periode, is het nodig na te denken over concrete plannen voor de komende tien jaar. De deelnemers (bedrijven, organisaties, actieve inwoners en bestuurders uit Midden-Delfland en de steden daaromheen) stellen tijdens De 24 uur van Midden-Delfland een concrete uitvoerings- en investeringsagenda op voor de periode 2015-2025. Zij worden daarin bijgestaan door oud gedeputeerde Hans van der Vlist en landschapsadviseur Adriaan Geuze. Eind dit jaar legt het college het uitvoeringsprogramma voor aan de gemeenteraad.

Wat zijn de plannen voor de komende tien jaar?

In de voorbereidende workshops kwamen veel thema’s op tafel die in elk geval deel gaan uitmaken van de agenda voor de komende tien jaar:

 1. Andere vormen van beheer van het kwaliteitslandschap
  Een aantal bestaande vormen van landschapsbeheer verdwijnen, waaronder het Recreatieschap Midden-Delfland. Daarnaast zijn er in de afgelopen jaren nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan tussen agrarische ondernemers, natuurorganisaties en particulieren.
 2. Uitbreiding van de mogelijkheden voor de watersport
  Deze vorm van recreatie wint de laatste jaren fors aan populariteit in zowel Midden-Delfland als de omgeving.
 3. Verkoop streekproducten aan steden
  Nieuwe manieren worden ontwikkeld om producten van de duurzame land- en tuinbouw aan te bieden aan de omliggende steden. Dit speelt in op de vraag van stedelingen naar gezond voedsel van een regionale, betrouwbare producent (ook wel korte ketens genoemd).
 4. Betere voorzieningen voor recreanten
  Voorbeeld is het realiseren van goede toegangsmogelijkheden naar Midden-Delfland voor langzaam verkeer en recreatie (slow lanes). Maar bijvoorbeeld ook het aanbieden van nieuwe toeristische en welzijnsarrangementen en de verdere ontwikkeling van de toegangspoorten vanuit de steden naar het boerenlandschap.
 5. Breder uitdragen cultuurhistorie
  Verder uitbouwen van de (recreatieve) mogelijkheden van het kwaliteitslandschap en de cultuurhistorie.

In alle projecten gaat het om partnerschappen van de gemeente met ondernemers, organisaties en bestuurders uit het Midden-Delfland gebied en de steden daaromheen.

Contact

Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX Schipluiden

gemeente@middendelfland.nl

(015) 380 41 11 of

Laat ons u bellen!

Whatsapp: 06 82047571

Openingstijden

Meer contactgegevens