Home > Nieuwsberichten > Eerste begrotingswijziging dekt tekort op jeugdhulp

Eerste begrotingswijziging dekt tekort op jeugdhulp (28-03-2019)

RSS
Dit item is verlopen op 31-12-2019.

Het college heeft haar eerste begrotingswijziging voor 2019 aangeboden aan de gemeenteraad. Door extra uitgaven voor jeugdhulp is bijsturing nodig om een tekort op de begroting te voorkomen. Eén van de oorzaken voor deze kostenstijging is dat vaker zwaardere en duurdere jeugdhulp nodig blijkt.

Het college wil het te verwachten tekort niet opvangen vanuit haar Algemene Reserve. ‘Deze pot is bestemd voor incidentele uitgaven’, zo stelt wethouder Financiën Hans Horlings. ‘Voor jaarlijks terugkerende kosten zoeken wij structurele oplossingen.’

Niet onverwacht

In 2018 kampte de gemeente Midden-Delfland ook met een tekort op de jeugdhulp. Dit geldt voor bijna alle gemeenten in Nederland. Gemeenten zijn vanaf 2015 wel verantwoordelijk voor het beleidsterrein zorg, maar de budgetten blijken niet toereikend.

Prognose

Horlings: ‘De exacte hoogte van de kosten voor jeugdhulp is afhankelijk van het aantal jeugdigen dat de komende jaren aanspraak maakt op zorg. Daarnaast weten we nog niet of en in hoeverre het Rijk de gemeenten gaat compenseren. We verwachten hierover in mei meer te weten’. Het is dus nog onzeker om welke bedragen het precies gaat. De gemeenteraad heeft inmiddels een plan van aanpak vastgesteld om de kosten voor jeugdhulp te verminderen.

Bezuinigingsvoorstellen aan de raad

Om het te verwachten tekort te dekken zijn ingrijpende keuzes volgens het college niet te vermijden. Alle niet-verplichte uitgaven staan ter discussie met uitzondering van het behoud en de ontwikkeling van het groene buitengebied en de taakvelden onderwijsbeleid, veiligheid en woningbouw. Door de jeugdzorg efficiënter uit te voeren, moeten op dit terrein forse besparingen worden behaald. Het college stelt de gemeenteraad daarnaast voor om de komende jaren bezuinigingen door te voeren op onder meer personeelskosten, communicatiemiddelen, evenementen, ICT, dienstverlening en onderhoud van wegen en groen.

Op dinsdag 9 april vergadert de raadscommissie over het voorstel.

Contact

Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX Schipluiden

gemeente@middendelfland.nl

(015) 380 41 11 of

Laat ons u bellen!

Openingstijden

Meer contactgegevens