Home > Nieuwsberichten > Flinke stappen vooruit voor Midden-Delfland

Flinke stappen vooruit voor Midden-Delfland (06-03-2018)

RSS
Dit item is verlopen op 14-05-2018.

Het college van Midden-Delfland kijkt met tevredenheid terug op de afgelopen bestuursperiode. Vier jaar geleden stonden we voor een aantal pittige uitdagingen: het Midden-Delfland beleid had een nieuwe impuls nodig, de gemeente nam de sociale zorg over van het rijk, voor de Harnaschpolder moesten lastige keuzes worden gemaakt en het jarenlang slepende Centrumplan Den Hoorn vroeg om een doorbraak. Gaandeweg kwamen daar andere opgaven bij, zoals de plotselinge toestroom van statushouders, de groeiende woningbehoefte onder jongeren, de aandacht voor duurzaamheid en de noodzaak om de gemeentelijke organisatie meer flexibel en klantgericht te maken.   

Het CDA/OGP-college werkt eendrachtig en slagvaardig aan deze taken. Samen met bewoners en organisaties is er veel bereikt én in gang gezet. Een volledige terugkoppeling van de 33 actiepunten leest u hier. De belangrijkste ontwikkelingen op een rij:

 • Midden-Delfland werd het eerste Bijzonder Provinciaal Landschap van Nederland. Tegelijk zijn grote stappen gezet met de verduurzaming van de melkveehouderij, de productie en vermarketing van gezond voedsel voor de stad, de bescherming van weidevogels, het behoud van het agrarisch cultuurlandschap en de aanleg van nieuwe recreatieve verbindingen tussen Midden-Delfland en de omliggende steden.
 • De decentralisatie van de zorgtaken is vlekkeloos verlopen. Het niveau van de zorg konden we handhaven en de integratie van zorgtaken werpt zijn vruchten af.
 • Met de aanpak ‘Iedereen doet mee’ nam ons uitkeringsbestand met (per saldo) drie personen per maand af.
 • Voor de Harnaschpolder koos het college voor logistieke bedrijvigheid en het uitkopen van bewoners. Een moeilijke, maar uiteindelijk juiste beslissing.
 • Veel grote bedrijven vestigen zich in Harnaschpolder: gunstig voor de economie en voor de werkgelegenheid.
 • De drie dorpscentra kunnen zich weer verder ontwikkelen. Den Hoorn krijgt binnenkort eindelijk zijn tweede supermarkt, in Schipluiden herleeft de historie rond de kasteellocatie Keenenburg en in Maasland werd na veel discussie gekozen voor het creëren van een echt Dorpshuis in het voormalige gemeentehuis.
 • Woningbouwplannen zijn aangepast: veel sociale woningen in de nieuwbouwwijk De Kreek in Den Hoorn en meer goedkopere woningen in plan Keenenburg V in Schipluiden. Inmiddels staan er ook diverse woningbouwplannen in Maasland op stapel.
 • Duurzaamheid wordt zichtbaar toegepast in de vorm van onder andere openbare led-verlichting, oplaadpalen, verdere scheiding van huisafval en de superduurzame nieuwbouwwijk De Kreek met ‘0-op de meter’ en gasloos wonen.
 • De gemeentelijke organisatie is in beweging. Ze is meer naar buiten gericht, trekt samen op met bewoners en bedrijven en verzorgt een goede dienstverlening.
 • In het oog springende projecten als Maaslandse Poort (waaronder de sloop van de kistenfabriek) en Equestrum, hèt Nederlandse kenniscentrum van de paardensport in Maasland.
 • Het actieprogramma Veiligheid werpt zijn vruchten af: Midden-Delfland werd uitgeroepen tot de meest veilige gemeente in de regio.

Financiën

Het college waakt over de financiën van de gemeente. De lasten voor de burgers stegen de afgelopen vier jaar heel beperkt. Dit college geeft een financieel gezonde gemeente door.  

Het werk is nog lang niet af. Maar voor veel onderwerpen is de richting bepaald en kan de komende jaren worden geoogst. Die opgave laat het college met een gerust hart over aan de volgende lichting bestuurders.

www.middendelfland.nl/collegewerkprogramma

Contact

Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX Schipluiden

gemeente@middendelfland.nl

(015) 380 41 11 of

Laat ons u bellen!

Whatsapp: 06 82047571

Openingstijden

Meer contactgegevens