Home > Nieuwsberichten > Gemeente Midden-Delfland vraagt minister in te grijpen in grondwaterkwestie A4 Delft Schiedam

Gemeente Midden-Delfland vraagt minister in te grijpen in grondwaterkwestie A4 Delft Schiedam (01-09-2015)

RSS
Dit item is verlopen op 01-10-2015.

De gemeente Midden-Delfland maakt zich nog steeds zorgen over onomkeerbare gevolgen van de aanhoudende grondwaterproblemen in verband met de aanleg van de A4 tussen Delft en Schiedam op het landschap van Midden-Delfland. 
De gemeente kan zich niet vinden in de (voorgenomen) verhoging van de debietgrens voor onttrekking van grondwater. 

In een brief aan Rijkswaterstaat uit de gemeente haar zorgen over onder andere het uitblijven van kwalitatieve (beheers)maatregelen en het niet nakomen van eerder gemaakte afspraken.

Zowel in 2006 als in 2010 hebben alle IODS-partners erkend dat de A4 zodanig zou worden aangelegd dat deze niet storend zal zijn in het landschap en dat de huidige waterhuishoudkundige situatie in het gebied niet mag verslechteren. Op 20 februari 2015 heeft Rijkswaterstaat een aanvraag gedaan voor het wijzigen van de watervergunning. 
De gemeente heeft in haar zienswijze tegen deze aanvraag aangedrongen op het niet verhogen van de hoeveelheid grondwater die mag worden afgevoerd. De voorgenomen hogere afvoer vindt namelijk plaats in een gebied dat zeer gevoelig is voor daling en verdroging van de grond.

Tot dusver hebben de overleggen tussen de betrokken partijen niet geleid tot de gewenste resultaten. De gemeente Midden-Delfland blijft vanzelfsprekend de voorkeur hebben om in overleg met de betrokken partijen tot een oplossing te komen. 

Contact

Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX Schipluiden

gemeente@middendelfland.nl

(015) 380 41 11 of

Laat ons u bellen!

Whatsapp: 06 82047571

Openingstijden

Meer contactgegevens