Home > Nieuwsberichten > Innovatienetwerk Midden IN Delfland verbindt stad en land

Innovatienetwerk Midden IN Delfland verbindt stad en land (29-06-2017)

RSS
Dit item is verlopen op 29-07-2017.

Hoe houd je het unieke landschap van Midden-Delfland blijvend van waarde voor agrarisch ondernemers én stedeling? Vrijdag 23 juni jl. is het officiële startschot gegeven voor het Innovatienetwerk Midden IN Delfland. Dit innovatienetwerk verbindt ondernemende vernieuwers uit het buitengebied van Midden-Delfland én uit de omringende steden. Samen zetten zij concrete experimenten op, die moeten bijdragen aan een economisch vitaal Midden-Delfland; een gastvrij weidelandschap met kwaliteit voor zowel economie, landschap, natuur en recreatie.

Innovatie kick-off

Op 23 juni gaven zo’n zeventig vernieuwers samen het startschot voor het netwerk. Deelnemers uit stad en land presenteerden innovatieve plannen die zij samen met anderen opstarten. Drie experimenten in de dop en zeven concrete initiatieven presenteerden wat ze gaan doen, legden vragen voor aan het gemengde netwerk van aanwezigen en riepen mensen op om deel te nemen. Meer dan 45 kansrijke ideeën hingen letterlijk klaar om geplukt te worden door diegene die ermee aan de slag willen.

Diversiteit aan vernieuwingen

De diversiteit aan plannen in het netwerk is groot. Zo wordt er gewerkt aan: de opzet van een natuurinclusieve boerderij, het aansprekend gebruik van de big-data van een melkveebedrijf, en de opzet van een boerennetwerk dat hun verhalen deelt met de stedeling. Ook zijn er initiatieven vanuit de stad, zoals de opzet van een voedselbos en de ontwikkeling van een herenboeren boerderij (een boerderij die gedeeld eigendom is van de consumenten). Veel aandacht is er ook voor duurzame initiatieven: van opzet van energie neutrale boerderijen, duurzame mestfermentatie, een weidevogelpact en de opzet van een vereniging van bio boeren tot aan de verkoop van lokaal vlees van de “vleesmeesters”. Duidelijk is dat het netwerk ruimte biedt aan een breed scala van vernieuwingen. Allemaal gebouwd op samenwerking met of voor de stad.

Proeftuin van vernieuwing

Wethouder Govert van Oord van Midden-Delfland is blij met de initiatieven. "Ik wil bedrijven die zich op nieuwe kansen oriënteren graag een steun in de rug geven. Kansen waarmee zij inspelen op wat de omgeving vraagt. Niet méér van hetzelfde, maar meeslepend ánders. De uitkomst: (agrarische) bedrijven die zich positioneren in een bijzonder Midden-Delfland, en zijn verbonden met de stedelijke omgeving."
Ook de provincie steunt het netwerk. Gedeputeerde Han Weber: “Vorig jaar riepen wij initiatiefnemers in onze provincie op om proeftuinen te ontwikkelen. Betekenisvolle proeftuinen waar koplopers in de landbouw- en voedselketen in open samenwerking met hun omgeving nieuwe werkwijzen kunnen uitproberen. Het innovatienetwerk Midden IN Delfland geeft hier overtuigend invulling aan. Ik zie vernieuwende initiatieven getrokken door ondernemers, die zij samen met anderen écht gaan uitproberen. Dat is voor ons de basis van vernieuwing” .

Het innovatienetwerk is geen praatclub. Het zijn ondernemers en vernieuwers die samen aan de slag willen. Melkveehouder Corné van Leeuwen: “Ik ben nu een tijdje betrokken bij dit netwerk, en het mooie is dat je met je eigen plannen aan de slag kunt, met inbreng van een heel nieuwe groep van vernieuwers”.

Uitbouw van het netwerk

Met de officiële start van het netwerk, begint het leren en experimenteren. De concrete initiatieven worden opgepakt, verder uitgewerkt en tot uitvoering gebracht. Deelnemers in het netwerk ondersteunen elkaar daarin. De gemeente en provincie faciliteren deelnemers om hun initiatief verder tot uitvoering te brengen. Het netwerk zal de komende tijd vaker samen komen om initiatieven, vragen en vooral ook ervaringen met elkaar te delen. Nieuwe deelnemers, initiatiefnemers en geïnteresseerden zijn van harte welkom. Ook nieuwe initiatieven die gebruik willen maken van het netwerk zijn welkom. Iedereen die wil vernieuwen, kan zich bij het netwerk aansluiten. Uitgangspunt is actie! Stad en land bouwen hier samen aan een gezonde toekomst.

 

Contact

Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX Schipluiden

gemeente@middendelfland.nl

(015) 380 41 11 of

Laat ons u bellen!

Whatsapp: 06 82047571

Openingstijden

Meer contactgegevens