Home > Nieuwsberichten > Jaarverslag Midden-Delfland 2018

Jaarverslag Midden-Delfland 2018 (05-06-2019)

RSS
Dit item is verlopen op 31-12-2019.

In 2018 ging de gemeente aan de slag met 87 speerpunten op het gebied van wonen, werken en beleven. Na de gemeenteraadsverkiezingen presenteerde het nieuwe college in september het ambitieuze collegewerkprogramma Duurzaam vooruit! Samen met inwoners, ondernemers, gemeenteraad en medeoverheden werden de eerste concrete stappen gezet naar uitvoering. Het jaar 2018 sluiten we af met een negatief resultaat van € 209.067. Oorzaken hiervan zijn onder meer een stijging van de kosten voor jeugdzorg en schuldhulpverlening. De gemeente is in staat om dit verschil op te vangen. De lasten voor inwoners bleven gelijk.

Een greep uit wat er in 2018 is bereikt voor Midden-Delfland:

1. Landschap: we koesteren en ontwikkelen ons waardevolle landschap. Met trots laten we iedereen ons Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland beleven.

 • Agrariërs, voedselproducenten, recreatieve ondernemers, gebiedsorganisaties en gemeente startten met de voorbereidingen van een gezamenlijke gebieds-marketingstrategie om Midden-Delfland stevig op de kaart te zetten in de regio.
 • Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland ontving ruim € 1,4 miljoen voor investeringen in de biodiversiteit en de versterking van het agrarisch veenweidelandschap.
 • Installatie van zonnepompen voor het verbeteren van de leefomgeving van weidevogels met ‘plasdras’ weidegrond. Een gebied van 23 hectare kreeg een herinrichting als weidevogelkerngebied.
 • Kringloopboeren wisten hun duurzaamheidprestaties nóg verder te verbeteren en scoorden landelijk met lage broeikasemissie.
 • Meer natuurvriendelijke oevers in Midden-Delfland.
 • Glas aan de Westgaag maakte plaats voor groen.
 • De gemeente kocht landbouwpercelen en verkocht deze tegen gunstige voorwaarden door aan agrariërs, de hoeders van het open en groene landschap.
 • Abtswoude 52 klaar voor een ecologische inrichting.
 • Het vaarroutenetwerk werd verder uitgebreid en de Groeneveldse Polder (Zwethzone) kreeg een nieuwe fietsroute.
   

2. Duurzaamheid: we ondersteunen de opwekking van schone energie en dringen onze energiebehoefte terug.

 • Woonstraat De Plantage in Maasland kreeg een unieke klimaatadaptieve inrichting met innovatieve toepassingen zoals grasparkeren, dimbare verlichting met bewegingssensoren en wateropvang binnen het straatprofiel.
 • De gemeente ondersteunde bij de ontwikkeling van een nieuwe bron voor geothermie van GeoPower Oudcamp en bij de opstart van het particuliere initiatief energiecoöperatie EnergieC Midden-Delfland.
 • Start aanleg eerste natuurspeelplaats in Midden-Delfland, Schipluiden.
   

3. Inwoners: iedereen doet mee. Werk helpt daarbij. We bieden op de persoon afgestemde zorg voor een veilig, gezond en waardig leven.

 • De weg werd vrijgemaakt voor gratis vervoersmiddel De Mus in álle dorpen. Ouderen en minder mobiele inwoners krijgen daarmee meer armslag.
 • Steun in de rug voor verenigingen met onder meer nieuwbouw voor scouting
  Den Hoorn, aanpak van corrosievorming aan de tribune SV Den Hoorn en een erfpachtovereenkomst met IJsclub Vlietland. 
 • Afspraken met andere gemeenten en instanties over het voorkomen van voortijdig schoolverlaten, de invulling van passend onderwijs en onderwijs aan kinderen van statushouders.
   

4. Ontwikkeling: we investeren in woningen en ondersteunen duurzame innovatie van ondernemingen.

 • Volgens het motto ‘minder huis – meer leven’ gaf de gemeente ruimte aan
  Tiny Houses aan de Woudselaan in Den Hoorn.
 • Eenentwintig nieuwe woningen in de Julianahof in Den Hoorn.
 • Toekomstperspectief voor de boeren en bedrijven aan de N468; na een grondige renovatie verhoging van het maximale gewicht naar 40 ton. 
 • Start van nieuwe paardentopsportopleiding en internationaal hippisch innovatie- en kenniscentrum Equestrum.
   

5. Dienstverlening: de gemeente heeft een open organisatie, is gastvrij en flexibel. Digitalisering geeft ons de mogelijkheid snel en op maat te reageren.

 • Paspoort of identiteitskaart thuisbezorgd.
 • Focus op begrijpelijke taal in al onze communicatie.

Woensdag 12 juni bespreekt de raadscommissie de jaarrekening 2018.

Contact

Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX Schipluiden

gemeente@middendelfland.nl

(015) 380 41 11 of

Laat ons u bellen!

Openingstijden

Meer contactgegevens