Home > Nieuwsberichten > Kapwerkzaamheden winter 2019-2020

Kapwerkzaamheden winter 2019-2020 (13-01-2020)

RSS

De gemeente voert iedere winter werkzaamheden uit aan haar bomen. Soms moeten wij bomen omzagen. Deze bomen staan op diverse plekken in de gemeente en worden met een duidelijke reden weggehaald. Veel bomen zijn verzwakt of zijn niet meer veilig, anderen zijn te groot geworden voor de plek waar ze staan. Waar mogelijk komen nog deze winter nieuwe bomen terug, soms kan herplant pas bij renovatie van de hele straat.

Kappen en herplant

Alle bomen die gekapt worden zijn weergegeven op onderstaande kaart.

Uitleg kap

Op de kaart is per boom of boomgroep uitgelegd waarom deze wordt geveld. De redenen hiervoor lopen uiteen. De meeste bomen zijn ernstig verzwakt, deze bomen worden weggehaald voordat zij een gevaar gaan vormen voor de omgeving. Andere bomen worden te groot voor de beschikbare ruimte. Als bomen zeer veel hinder geven of andere bomen in de groei belemmeren, is ingrijpen nodig. Dit betekent vaak dat een boom gekapt moet worden. Herplant is vanwege de beperkte ruimte meestal niet mogelijk.

Uitleg herplant

Indien mogelijk worden op of vlakbij de plek van gevelde bomen nieuwe bomen geplant. Bij nieuwe aanplant wordt gelet op mogelijke overlast in de toekomst. Hierdoor kunnen minder bomen herplant worden. Soms is het noodzakelijk herplant uit te stellen, bijvoorbeeld tot het moment dat een straat wordt opgehoogd. Dergelijke projecten bieden kansen om nieuwe bomen te planten.

Meer informatie

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie over deze werkzaamheden? Neemt u dan contact op met Michael Moerman van de afdeling Openbare Werken. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 015 380 42 01 of per e-mail via mmoerman@middendelfland.nl.

Download kaart

Contact

Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX Schipluiden

gemeente@middendelfland.nl

(015) 380 41 11 of

Laat ons u bellen!

Openingstijden

Meer contactgegevens