Home > Nieuwsberichten > Laatste begrotingswijziging over 2019

Laatste begrotingswijziging over 2019 (21-11-2019)

RSS

Het college van Midden-Delfland stelt de 4e periodieke begrotingswijziging voor aan de gemeenteraad. Dat is nodig omdat de werkelijke uitgaven over 2019 afwijken van de vastgestelde begroting. Voornaamste oorzaken voor het tekort van € 980.206 zijn de ontoereikende budgetten voor jeugdhulp en de fors gestegen salariskosten door landelijke CAO-afspraken. Ook brachten de noodzakelijke personeelsuitbreiding voor ‘nieuwe’ taakvelden in het sociaal domein en de inhuur van medewerkers ter overbrugging van (moeilijk vervulbare) vacatures en langdurige ziekte onvoorziene uitgaven met zich mee.

Het college ziet het als onvermijdelijk om dit tekort op te vangen vanuit de Algemene Reserve, een spaarpot voor incidentele uitgaven. Uitgangspunt van het college is dat de hoogte van de Algemene Reserve aan het eind van deze collegeperiode niet lager is dan de stand op 1 januari 2020.

Op dinsdag 3 december vergadert de raadscommissie over het voorstel.

Contact

Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX Schipluiden

gemeente@middendelfland.nl

(015) 380 41 11 of

Laat ons u bellen!

Openingstijden

Meer contactgegevens