Home > Nieuwsberichten > Laatste bouwgrond project Maaslandse Dam te koop

Laatste bouwgrond project Maaslandse Dam te koop (14-11-2019)

RSS

De laatste bouwgrond voor de realisatie van maximaal vier ruime woonkavels aan de Maaslandse Dam staat te koop. Deze bouwgrond is onderdeel van de laatste fase, fase 3, van de Maaslandse Dam.  In dit bericht leest u meer over de bouwgrond, de koopsom en de randvoorwaarden. 

De Maaslandse Dam

De Maaslandse Dam ligt in het agrarisch cultuurlandschap van de gemeente Midden-Delfland. De locatie is niet alleen prachtig, maar heeft ook een gunstige ligging. Het centrum van Maasland, scholen en sportaccommodaties liggen op fietsafstand. De Foppenplas is op korte afstand gelegen en de toegang tot de snelwegen naar Den Haag, Rotterdam en Delft ligt op 10 minuten rijden. Kortom: De Maaslandse Dam heeft alles om maximaal te genieten van het mooie landelijke leven, zonder dat u zichzelf de stadse genoegens hoeft te ontzeggen.

Toelichting bouwgrond

Op deze laatste bouwgrond kunnen maximaal vier woonkavels worden gerealiseerd. De kopers kunnen hier bouwen aan een prachtige woontoekomst volgens hun eigen wensen. De totale oppervlakte van het kavel bedraagt 6.672 m2 en is vrij te verkavelen naar de in totaal maximaal vier woonkavels. Het maximale te bouwen volume per kavel wordt bepaald door het kaveloppervlak. De verhouding is 1 m³ (volume) per 1 m² (kaveloppervlak) met een maximum van 1.000m3. Op een kavel van 750 m² is bijvoorbeeld een maximaal bouwvolume van 750 m³ toegestaan. Op een kavel moet ruimte zijn voor minimaal 2 geparkeerde auto’s. Een garage telt niet mee voor deze parkeernorm.

Koopsom

De koopsom voor deze bouwgrond is in totaal minimaal € 1.800.000,- exclusief btw vrij op naam. De volledige bouwgrond wordt in één keer aangeboden. Het is dus niet mogelijk om één kavel te kopen, tenzij u nog een aantal andere geïnteresseerden vindt om de grond mee af te nemen. Wij leveren de grond bouwrijp op en maken na oplevering van de woningen de openbare ruimte woonrijp. De bodemkwaliteit is geschikt voor de bestemming “Wonen”. De rapportages hiervan zijn beschikbaar.

Geldende kaders en randvoorwaarden

Het ontwerp van het bouwplan en de aanvraag van de omgevingsvergunning moeten voldoen aan de geldende publiekrechtelijke kaders: Vigerend bestemmingsplan Maaslandse Dam & Partiële herziening Maaslandse Dam (inclusief beeldkwaliteitsplan Maaslandse Dam), het Bouwbesluit en de Bouwverordening. Daarnaast gelden de volgende randvoorwaarden:

  • De (vier) woningen dienen in 1 bouwstroom gerealiseerd te worden.
  • De standaard civieltechnische randvoorwaarden voor het project Maaslandse Dam, met extra aandachtspunten omtrent de gewichtsbeperking en de duur van de tijdelijke brug (medio 2021).
  • De juridische levering vindt plaats binnen 3 maanden na ondertekening van de overeenkomst (rentevergoeding van toepassing bij latere levering).
  • De reactietermijn is 30 dagen na publicatie.
  • Er bestaat de mogelijkheid tot verkrijging in erfpacht op basis van de gemeentelijke erfpachtvoorwaarden.
  • De verkoop is pas definitief als  het College van Burgemeester en Wethouders de verkoop heeft goedgekeurd.

Interesse?

Heeft u interesse? Neemt u dan contact op met onze makelaar. Dat kan via info@noordam-makelaardij.nl  of bel naar Noordam Makelaardij via telefoonnummer 0174-52 88 28.

Bouwtekening

Contact

Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX Schipluiden

gemeente@middendelfland.nl

(015) 380 41 11 of

Laat ons u bellen!

Openingstijden

Meer contactgegevens