Home > Nieuwsberichten > Midden-Delfland werkt mee aan retourbemaling als oplossing waterproblematiek A4

Midden-Delfland werkt mee aan retourbemaling als oplossing waterproblematiek A4 (04-02-2016)

RSS
Dit item is verlopen op 04-03-2016.

De door Rijkswaterstaat (RWS) voorgestelde retourbemaling van het tracé A4 Delft-Schiedam biedt kansen om de negatieve effecten op de grondwaterstand, en daarmee de schade aan het cultuurhistorisch landschap van Midden-Delfland en de gebouwen in het gebied, tegen te gaan. Dat blijkt uit onderzoek van zowel RWS als een onafhankelijk adviesbureau van de gemeente Midden-Delfland. Het is wel van groot belang dat aan deze maatregel een goed en transparant monitoringsysteem wordt gekoppeld.

Wethouder Govert van Oord vindt het vanzelfsprekend dat het Hoogheemraadschap van Delfland (HHD) uiteindelijk een extra beheersmaatregel verplicht heeft gesteld: ‘Het onderzoek naar de effecten van retourbemaling zijn positief en veelbelovend en geven ons het vertrouwen dat dit een geschikte oplossing zou kunnen zijn. Goede monitoring van de gevolgen op langere termijn blijft hierbij wel zeer noodzakelijk. Daarover hebben we met Rijkswaterstaat en het hoogheemraadschap duidelijke afspraken gemaakt. De uitkomsten van de monitoring zijn transparant voor ons en de omgeving’. Mochten er toch negatieve effecten optreden voor het veenweidelandschap en de gebouwen in het gebied, dan blijven RWS en HHD verantwoordelijk.

Aanleiding

Begin 2015 vroeg RWS een gewijzigde watervergunning aan, waarbij al het grondwater dat zou worden onttrokken uit de polder, weggepompt werd naar de Nieuwe Waterweg. Onder andere de gemeente diende hiertegen een zienswijze in. In het besluit van HHD van december 2015 is nu retourbemaling als beheersmaatregel opgelegd.

Contact

Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX Schipluiden

gemeente@middendelfland.nl

(015) 380 41 11 of

Laat ons u bellen!

Openingstijden

Meer contactgegevens