Home > Nieuwsberichten > Nieuwe maatregelen op komst voor Midden-Delfland

Nieuwe maatregelen op komst voor Midden-Delfland (26-02-2020)

RSS

De financiële positie van de gemeente Midden-Delfland staat onder druk. Dit komt door nieuwe wetgeving en landelijke afspraken. Het college waarschuwt dat ingrijpende keuzes noodzakelijk zijn om de komende jaren financieel in evenwicht te blijven. Dit blijkt uit de eerste begrotingswijziging voor 2020 die het college heeft aangeboden aan de gemeenteraad.   

De invoering van de omgevingswet, de overgang naar aardgasvrije huishoudens, landelijke loonafspraken en de (nog altijd) ontoereikende budgetten vanuit het Rijk voor overgenomen zorgtaken hebben een grote impact op de gemeentelijke financiën. Ook lijkt een komende herziening van de verdeling van het gemeentefonds in het nadeel van de gemeente Midden-Delfland uit te pakken. In juni komt het college met concrete voorstellen om de financiën op orde te houden. Deze maatregelen komen bovenop de eerdere bezuinigingsrondes in 2019.

Op 10 maart vergadert de raadscommissie over deze eerste begrotingswijziging.

Contact

Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX Schipluiden

gemeente@middendelfland.nl

(015) 380 41 11 of

Laat ons u bellen!

Openingstijden

Meer contactgegevens