Home > Nieuwsberichten > Nieuwe noodverordening VRH van 29 april 2020

Nieuwe noodverordening VRH van 29 april 2020 (30-04-2020)

RSS

Kinderen gaan weer sporten en bewegen én gaan weer deels naar school.

Hieronder een samenvatting van de belangrijkste aanpassingen in deze nieuwe noodverordening.

In de veiligheidsregio Haaglanden is het vanaf 29 april 2020 weer toegestaan om kinderen tot en met 12 jaar samen buiten te laten spelen onder toezicht van een ouder of voogd. Deze volwassenen dienen daarbij voortdurend een onderlinge afstand van minimaal 1,5 meter te bewaren. Ook komt voor deze kinderen het verbod op samenkomsten te vervallen maar alleen om in georganiseerd verband en begeleid door sportverenigingen of professionals buiten te kunnen sporten en bewegen. Dit geldt ook voor jongeren in de leeftijdscategorie van 13 tot en met 18 jaar. Bij kinderen tot en met 12 jaar geldt niet langer de afstandseis van minimaal 1,5 meter, voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar geldt dit nog wel. Er zijn geen wedstrijden en er zijn geen toeschouwers welkom. Naast jonge kinderen en jeugd kunnen ook topsporters met in acht nemen van de veiligheids- en gezondheidseisen weer gebruik maken van trainingsfaciliteiten. Zodra de meivakantie in onze regio voorbij is gaan de basisscholen weer deels open.

Sportverenigingen en –professionals die het georganiseerd bewegen voor kinderen  tot en met 12 jaar willen organiseren dienen hiervoor wel vooràf een plan van aanpak in te dienen bij hun gemeente. In alle gemeenten van de veiligheidsregio zijn hiervoor inmiddels informatiepunten ingericht zodat dit snel kan worden afgehandeld. In de ingediende plannen staat o.a. beschreven hoe wordt voorkomen dat anderen dan de kinderen zelf zich in de sportparken begeven en hoe het halen en brengen zo wordt ingedeeld dat er geen risico is op samenkomsten van ouders. Het clubhuis, de kantine en de douches en kleedkamers zullen nog steeds gesloten moeten zijn.cSporten in een zaal of andere binnenruimte zoals een hal of zwembad is onverminderd verboden.

Met ingang van 11 mei zullen leerlingen van het basisonderwijs ten minste de helft van de reguliere onderwijstijd weer naar school kunnen. De scholen in onze regio zijn al bezig om hiervoor een indeling te maken die past bij hun leerlingen, gebouw en organisatie en zij informeren de ouders of voogden hierover. Ook de kinderopvang, gastouders en buitenschoolse opvang op de dagen dat kinderen weer naar school gaan is niet langer verboden.

Afgezien van bovengenoemde aanpassingen blijven de bepalingen van kracht die de verdere verspreiding van het coronavirus moeten voorkomen. Het verstandigste en het veiligste is nog steeds om thuis te blijven en alleen voor kortdurende noodzakelijke boodschappen dicht in de buurt even naar buiten te gaan. Wie hier vanaf wijkt neemt onnodige risico’s met de gezondheid van zichzelf en anderen. Deze hele coronaperiode kan hierdoor uiteindelijk langer duren met alle, ook economische, gevolgen van dien.

Noodverordening

De gehele noodverordening leest u op onze speciale pagina over corona.

Contact

Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX Schipluiden

gemeente@middendelfland.nl

(015) 380 41 11 of

Laat ons u bellen!

Openingstijden

Meer contactgegevens