Home > Nieuwsberichten > Ontwikkeling centrum Maasland naar nieuwe fase

Ontwikkeling centrum Maasland naar nieuwe fase (31-08-2018)

RSS
Dit item is verlopen op 18-12-2018.

In Maasland staan verschillende ontwikkelingen op stapel voor een eigentijds en levendig centrum. Het college doet de gemeenteraad een voorstel om vervolgstappen te kunnen nemen.

De gemeenteraad stelde begin dit jaar een koers vast voor de ontwikkeling van het centrum van Maasland om de leefbaarheid te vergroten. De huisvesting van verenigingen op een andere locatie en een nieuwe bestemming voor het voormalige gemeentehuis en pand Barendrecht maken daarvan onderdeel uit. Ook de oude bibliotheek en de parkeervoorziening in het centrum zijn onderdeel van de plannen. De afgelopen maanden zijn al stappen gezet om die koers mogelijk te maken.

Wat is er al gebeurd?

De oude bibliotheek is bijna gesloopt. We bereiden de sloop voor van de kantoorvleugel van het voormalige gemeentehuis. En we werken aan een ontwerp voor de aanleg van een duurzaam en klimaatbestendig parkeerterrein op de plaats van de voormalige bibliotheek. Omdat het ontmoetingscentrum De Magneet verdwijnt, is er nieuwe ruimte nodig voor verenigingen. Veel verenigingen verhuizen of zijn al verhuisd naar de Oude Kerk, de pastorie of het Trefpunt.

Kralensnoer voor centrum van Maasland

Deze acties geven invulling aan het zogenoemde kralensnoer van Maasland. Dit kralensnoer is een schakeling van functies tussen de winkels en de Oude Kerk. De Oude Kerk en de omliggende gebouwen krijgen met het huisvesten van de verenigingen een ontmoetingsfunctie in Maasland.

Plannen voor een dorpshuis

Eerder onderzochten wij of van het voormalige gemeentehuis en het pand Barendrecht een dorpshuis te maken is. Diverse initiatiefnemers kwamen met ideeën en voorstellen. Na bestudering van deze ideeën komen wij tot de conclusie dat er onvoldoende mogelijkheden zijn voor een duurzaam en levensvatbaar dorpshuis op deze plek.

Plan voormalige gemeentehuis

Wethouder Wendy Renzen: “Wij stellen daarom aan de gemeenteraad voor om het voormalige gemeentehuis en huis Barendrecht te verkopen. Deze panden hebben een eigen karakter en uitstraling. Bij verkoop verplichten wij kopers deze uitstraling te behouden. Wij zien verkoop als het beste alternatief nu de ontwikkeling tot een dorpshuis niet haalbaar blijkt. Bij de verkoop wordt ook afgewogen of een koper met de plannen bijdraagt aan de gedachte van het kralensnoer en/ of de gemeenschap. Zo blijven we op de gewenste koers voor het centrum van Maasland.”

Gemeenteraad aan zet

De planning is dat de commissie dit voorstel behandelt in de commissievergadering van 11 september. Zodat de gemeenteraad het onderwerp in de raadsvergadering van 25 september kan bespreken.

Contact

Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX Schipluiden

gemeente@middendelfland.nl

(015) 380 41 11 of

Laat ons u bellen!

Whatsapp: 06 82047571

Openingstijden

Meer contactgegevens