Home > Nieuwsberichten > Op volle kracht vooruit!

Op volle kracht vooruit! (20-09-2018)

RSS
Dit item is verlopen op 31-12-2018.

Het nieuwe college van Midden-Delfland presenteert een ambitieus collegewerkprogramma met daarin veel concrete acties op de thema’s wonen, werken en beleven. 

Hieronder een greep uit de acties. Een volledig overzicht staat in het collegewerkprogramma Duurzaam vooruit!.

 1. Landschap: we koesteren en ontwikkelen ons waardevolle landschap. Met trots laten we iedereen ons Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland beleven.
  • We helpen onze ondernemers met de verkoop van streekproducten in de nabije steden.
  • We zetten Midden-Delfland nog beter op de kaart. Samen met ondernemers, boeren, natuurorganisaties en kunst- en cultuurpartners realiseren we een recreatieplatform dat de hele branche vertegenwoordigt. Dit platform draagt bij aan promotie en voorlichting.
    
 2. Duurzaamheid: we ondersteunen de opwekking van schone energie en dringen onze energiebehoefte terug.
  • We vergroenen onze dorpscentra en investeren in bomen, struiken, gras en halfverharding. We houden rekening met klimaatverandering. We verminderen verstening en zorgen voor wateropvang onder bestrating en via wadi’s.
  • In 2022 weten alle inwoners hoe ze met hun woning van het aardgas af kunnen.
    
 3. Inwoners: iedereen doet mee. Werk helpt daarbij. We bieden op de persoon afgestemde zorg voor een veilig, gezond en waardig leven.
  • We helpen nog meer mensen aan werk. Is werken niet mogelijk, dan zetten we ons in voor een andere manier van maatschappelijke participatie.
  • We spelen in op de toenemende zorgvraag en willen wachtlijsten voorkomen. Lukt dat niet, dan helpen we de tussenperiode te overbruggen. We trekken hiervoor extra geld uit.
  • We blijven extra investeren in het lokale onderwijs om de leerkrachten te ontlasten.
  • We werken met een gebiedsregisseur om problematiek in straten of wijken te voorkomen. Hij is aanspreekpunt voor bewoners en neemt wonen, zorg en financiën mee in zijn integrale aanpak.
    
 4. Ontwikkeling: we investeren in woningen en ondersteunen duurzame innovatie van ondernemingen.
  • We bouwen 700 woningen voor verschillende doelgroepen, waaronder starters.
  • Verkeerstoename door de A20 en de verbrede A4 leiden we in goede banen. We ontzien de dorpen.
  • De N468 wordt een lokale ontsluitingsweg voor wagens tot 40 ton.
  • Ons landschap benutten we optimaal voor agrarisch gebruik. Duurzaam en met een zo hoog mogelijk rendement. We gaan door met het innovatieprogramma MiddeninDelfland (MIND) en het project Duurzaam Boer Blijven met aandacht voor jonge boeren, waterkwaliteit, weidevogelbeheer en bodemdaling.
    
 5. Dienstverlening: de gemeente heeft een open organisatie, is gastvrij en flexibel. Digitalisering geeft ons de mogelijkheid snel en op maat te reageren.
  • Het bestuur is dichtbij en aanspreekbaar. De dorpswethouder blijft en we organiseren wijkbezoeken.
  • Nog dit jaar starten we met het thuisbezorgen van reisdocumenten.

Een sluitende begroting

Ook heeft het college haar eerste begroting rond. In 2019 blijven de meeste tarieven gelijk. De lokale belastingen stijgen alleen met de inflatie of met de waardestijging van het onroerend goed (OZB). 

Contact

Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX Schipluiden

gemeente@middendelfland.nl

(015) 380 41 11 of

Laat ons u bellen!

Whatsapp: 06 82047571

Openingstijden

Meer contactgegevens